Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201510/vai-tro-cua-phu-nu-trong-cong-cuoc-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-642163/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201510/vai-tro-cua-phu-nu-trong-cong-cuoc-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-642163/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vai trò của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 19/10/2015, 16:33 [GMT+7]

Vai trò của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Ngay từ khi ra đời, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, động viên, khuyến khích chị em phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp, đoàn kết, sáng tạo, tự tin trong công cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ, giải phóng dân tộc và sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Bác Hồ xác định phụ nữ là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng: “Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước, cứu dân, cho đến ngày hôm nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan, thì phụ nữ ta hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Do đó, ta có câu tục ngữ rất hùng hồn: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh””.

Khắc sâu lời dạy của Bác, trong công cuộc đổi mới hiện nay, phụ nữ có thêm nhiều cơ hội đóng góp sức lực và trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt Nam ngày càng được tỏa sáng. Các tầng lớp phụ nữ trong cả nước đã năng động, sáng tạo, tích cực phấn đấu và có những đóng góp quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, mở rộng quan hệ quốc tế, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước.

Họ không chỉ thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ mà còn hoàn thành vai trò của một công dân đối với đất nước. Thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phụ nữ Việt Nam có mặt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày càng có nhiều chính trị gia, nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học và doanh nhân thành đạt là phụ nữ. Trong gần 20 năm qua, phụ nữ liên tục giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, lao động nữ chiếm tỉ lệ trên 50%.

Trên lĩnh vực khoa học, công nghệ, lao động nữ chiếm tỉ lệ tới gần 40% và tỉ lệ các nhà khoa học nữ đạt hơn 6%... Đánh giá về vai trò của phụ nữ Việt Nam, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X đã khẳng định: “Phụ nữ giữ vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, qua mọi thời kỳ, phụ nữ luôn là lực lượng hùng hậu, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc gia độc lập, tự cường, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giữ gìn nền độc lập của dân tộc”.

Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn được phụ nữ tỉnh Nghệ An hưởng ứng tích cực, trở thành phong trào rộng khắp tại các đơn vị. Qua các phong trào tiêu biểu, các hội viên Hội Phụ nữ tỉnh đã đạt được nhiều thành tích trong thời kỳ đổi mới. Nhiều tấm gương là minh chứng cho vị trí, vai trò của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh… Họ góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đặc biệt tiêu biểu trong số đó là Hội Phụ nữ Công an Nghệ An. Dù quân số không nhiều, nhưng ở bất kỳ đơn vị nào, những “bóng hồng” chiến sỹ Công an nhân dân cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, TTATXH, bảo vệ an ninh quốc gia, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, phụ nữ Công an trên quê hương Bác Hồ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc…

Tin rằng, với trí tuệ và bản lĩnh của mình, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng sẽ tiếp bước truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của các vị nữ anh hùng dân tộc trong các cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc. Đồng thời, phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ mới.

.

Minh Thụ

.