Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201410/quy-dinh-ve-tien-luong-lam-them-gio-vao-ngay-le-546494/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201410/quy-dinh-ve-tien-luong-lam-them-gio-vao-ngay-le-546494/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quy định về tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 17/10/2014, 09:35 [GMT+7]

Quy định về tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ

Ông Nguyễn Phúc Khánh Minh ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại công ty 100% vốn nước ngoài, được trả lương 10 triệu đồng/tháng. Thời gian làm việc theo giờ hành chính, 8 giờ/ngày, ngày nghỉ hàng tuần là các chủ nhật, riêng thứ bảy thì tuần làm việc, tuần được nghỉ.
 
Vừa qua công ty yêu cầu ông Minh làm thêm giờ vào ngày Quốc khánh 2/9 (đủ 8 giờ). Ông Minh hỏi, pháp luật quy định trả lương làm thêm giờ vào ngày lễ, tết như thế nào? Cách tính tiền lương 1 ngày làm việc bình thường của ông Minh trong tháng 9/2014? Tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ Quốc khánh 2/9 ông Minh được hưởng bao nhiêu?
 
Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời ông Minh như sau:
 
Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết
 
Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 97 Bộ Luật Lao động năm 2012 (BLLĐ) thì, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
 
Tại khoản 1, Điều 115 BLLĐ quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
 
- Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);
 
- Tết Âm lịch 5 ngày;
 
- Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);
 
- Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);
 
- Ngày Quốc khánh 1 ngày (ngày 2/9 dương lịch);
 
- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).
 
Tính tiền lương cho 1 ngày công
 
Trước đây, theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế. Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày.
 
Kể từ ngày 1/7/2013, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế Nghị định 114/2002/NĐ-CP nhưng tại Nghị định này không có quy định hình thức trả lương theo thời gian và cách tính tiền lương ngày.
 
Vấn đề ông Nguyễn Phúc Khánh Minh hỏi, căn cứ quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 97 BLLĐ thì khi huy động người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, Công ty có trách nhiệm trả lương ít nhất bằng 300% (tính theo tiền lương theo công việc đang làm), cộng với 100% tiền lương ngày của ngày nghỉ lễ, tết được hưởng nguyên lương theo quy định tại khoản 1 Điều 115 BLLĐ.
 
Hiện nay, một số doanh nghiệp vẫn tiếp tục áp dụng hình thức trả lương nêu tại điểm c, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, việc tính trả lương tháng căn cứ vào số ngày công làm việc thực tế của người lao động cộng với ngày nghỉ lễ, tết (nếu có) được hưởng nguyên lương trong tháng đó. Tiền lương một ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho tổng số ngày làm việc, ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương trong tháng.
 
Nếu Công ty thực hiện hình thức trả lương theo cách trên, căn cứ lịch tháng 9/2014 có 30 ngày, số ngày nghỉ hàng tuần (không hưởng lương) của công ty là 6 ngày gồm 2 ngày thứ bảy, 4 chủ nhật. Tổng số ngày làm việc và ngày lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ hưởng nguyên lương là 24 ngày. Tiền lương một ngày làm việc bình thường và tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ Quốc khánh 2/9/2014 được tính như sau:
 
Tiền lương một ngày làm việc bình thường trong tháng 9/2014 của ông Minh là: 10.000.000 đồng/tháng: 24 ngày = 416.666,67 đồng/ngày công.
 
Tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ Quốc khánh của ông Minh là: 416.666,67 đồng x 300% = 1.250.000 đồng, cộng với 100% tiền lương ngày của ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương 416.666,67 đồng, tổng cộng là 1.666.666,7 đồng.
 
* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.