Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201310/31185-quy-dinh-ve-thoi-gian-lam-them-gio-402728/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201310/31185-quy-dinh-ve-thoi-gian-lam-them-gio-402728/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quy định về thời gian làm thêm giờ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 04/10/2013, 08:02 [GMT+7]
31185

Quy định về thời gian làm thêm giờ

Theo phản ánh của bà Lê Thị Tuyết (tuyetlebn@...), Công ty của bà Tuyết trước đây huy động làm việc thêm giờ vào ban đêm với thời gian từ 4 giờ/ngày. Sau khi áp dụng quy định trả thêm 20% tiền lương làm thêm giờ ban đêm theo khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 thì công ty huy động làm thêm vào ban đêm với thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ/ngày. Bà Tuyết hỏi, công ty tăng thêm giờ làm thêm vào ban đêm như vậy có đúng với quy định không?
 

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp bà Tuyết như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

Trước ngày 1/5/2013, theo quy định tại Điều 61 Bộ Luật Lao động (BLLĐ) năm 1994, người lao động làm thêm giờ được trả lương như sau: Vào ngày thường, được trả lương ít nhất bằng 150% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường; Vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ, được trả lương ít nhất bằng 200% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.  

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ tùy theo vùng khí hậu), thì còn được trả thêm ít nhất bằng 30% của tiền lương làm việc vào ban ngày.

Kể từ ngày 1/5/2013, tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được quy định tại Điều 97 BLLĐ năm 2012 như sau:

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Như vậy, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định mới, được trả cao hơn (20%) so với quy định trước đây.

Số giờ làm thêm không được vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường

Trước ngày 1/5/2012, theo quy định tại Điều 70 BLLĐ năm 1994 và kể từ ngày 1/5/2012, theo quy định tại Điều 105 BLLĐ năm 2012, thời giờ làm việc ban đêm đều được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau (bằng 8 giờ). Theo đó, người lao động làm thêm giờ trong khung giờ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau thì được gọi là làm thêm giờ vào ban đêm.

Điều 69 BLLĐ năm 1994 quy định người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận làm thêm giờ, nhưng không được quá 4 giờ trong 1 ngày. Hiện nay theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 106 BLLĐ năm 2012, người sử dụng lao động phải bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày.

Nếu sự việc đúng như bà Lê Thị Tuyết phản ánh, hiện nay công ty huy động người lao động làm thêm giờ vào ban đêm từ 5 giờ đến 6 giờ trong 1 ngày là vi phạm quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 106 BLLĐ năm 2012 nêu trên . 

Việc tính trả lương đối với người lao động làm việc thêm giờ vào ban đêm phải thực hiện đúng quy định tại Điều 105 BLLĐ năm 2012. Không được lấy lý do tiền lương làm việc thêm giờ ban đêm theo quy định hiện hành được tăng thêm 20% so với quy định trước đây để tăng thời giờ làm thêm giờ vào ban đêm.


Chinhphu
.