Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/thu-tuc-hanh-chinh/201809/to-khai-dung-cho-cong-dan-viet-nam-de-nghi-cap-sua-doi-ho-chieu-pho-thong-o-trong-nuoc-816458/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/thu-tuc-hanh-chinh/201809/to-khai-dung-cho-cong-dan-viet-nam-de-nghi-cap-sua-doi-ho-chieu-pho-thong-o-trong-nuoc-816458/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
TỜ KHAI: Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 30/09/2018, 15:10 [GMT+7]

TỜ KHAI: Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

CCHC

.