Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/thu-tuc-hanh-chinh/201809/thu-tuc-cap-lai-ho-chieu-pho-thong-tai-cong-an-tinh-nghe-an-816343/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/thu-tuc-hanh-chinh/201809/thu-tuc-cap-lai-ho-chieu-pho-thong-tai-cong-an-tinh-nghe-an-816343/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TẠI CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 29/09/2018, 09:59 [GMT+7]

THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TẠI CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu (HC) tại Bộ phận tiếp nhận Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ ban đầu của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc chuẩn bị lại hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, thu tiền lệ phí và trả giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, kèm biên lai thu lệ phí.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho bộ phận xử lý, đề xuất. Bộ phận xử lý kiểm tra trên hệ thống quản lý xuất nhập cảnh địa phương, nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc công dân không/chưa đủ điều kiện được cấp hộ chiếu thì thông báo cho công dân lý do không/chưa cấp hộ chiếu cho công dân, đề nghị công dân bổ sung hồ sơ (nếu cần); nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ và công dân đủ điều kiện được cấp hộ chiếu thì đề xuất Lãnh đạo Phòng duyệt, chuyển hồ sơ và truyền dữ liệu về Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

Cục Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra trên hệ thống quản lý xuất nhập cảnh và quản lý CMND toàn quốc, nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ và công dân đủ điều kiện được cấp hộ chiếu thì cấp hộ chiếu cho công dân và chuyển hộ chiếu về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc công dân không/chưa đủ điều kiện được cấp hộ chiếu thì có công văn thông báo lý do không/chưa cấp hộ chiếu cho công dân, đề nghị công dân bổ sung hồ sơ (nếu cần) và gửi về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để thông báo cho công dân.

Bước 4: Bộ phận trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An thu lại giấy biên nhận, kiểm tra biên lai thu tiền, CMND hoặc thẻ căn cước công dân và trả hộ chiếu cho công dân.

Trường hợp không/chưa cấp hộ chiếu thì thông báo cho công dân lý do không/chưa cấp hộ chiếu, yêu cầu công dân bổ sung hồ sơ theo quy định (nếu cần).

   2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, số 89 Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7, trừ ngày Lễ, Tết (trong giờ hành chính)

3

Thành phần hồ sơ

 

1. Công dân trực tiếp nộp hồ sơ do hộ chiếu hết hạn, bị hư hỏng, bị mất hoặc tách riêng trẻ em:

a) Đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, hồ sơ gồm:

- 01 tờ khai theo mẫu X01;

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 ảnh dán vào tờ khai X01, 01 ảnh để rời);

- Hộ chiếu phổ thông còn giá trị sử dụng (đối với trường hợp hộ chiếu hết trang, hộ chiếu hỏng);

- Giấy trình báo mất hộ chiếu (mẫu X08) (đối với trường hợp bị mất hộ chiếu);

Lưu ý: Tờ khai mẫu X01 không cần phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn; Công dân phải xuất trình CMND hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá trị sử dụng; sổ tạm trú (nếu tạm trú) tại Nghệ An để kiểm tra, đối chiếu.

b). Tách trẻ em dưới 14 tuổi trong hộ chiếu của cha, mẹ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ, hồ sơ gồm:

- Hộ chiếu phổ thông của cha, mẹ, hoặc cha, mẹ nuôi hoặc người giám hộ còn giá trị sử dụng;

- 01 tờ khai theo mẫu X01 của trẻ em;

- 01 tờ khai theo mẫu X01 của cha, mẹ, hoặc cha, mẹ nuôi hoặc người giám hộ;

- Ảnh của trẻ em và ảnh của cha, mẹ, hoặc cha, mẹ nuôi hoặc người giám hộ (mỗi người 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, phông nền màu trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 ảnh dán vào tờ khai X01, 01 ảnh để rời));

- 01 bản sao hoặc bản chụp có chứng thực giấy khai sinh (nếu không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu).

- Bản sao hoặc bản chụp có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền giám hộ trẻ em đó (nếu người giám hộ đề nghị thay cha/mẹ trong trường hợp cha và mẹ không còn), nếu không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Lưu ý:

+ Tờ khai mẫu X01 của trẻ phải do cha hoặc mẹ của trẻ em đó khai và ký thay; nếu không còn cha, mẹ thì cha, mẹ nuôi hoặc người giám hộ (có giấy tờ chứng minh là cha mẹ nuôi hoặc người giám hộ hợp pháp) khai và ký thay; Tờ khai phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.

+ Việc nộp hồ sơ do cha, mẹ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ hợp pháp... thực hiện (không cần đưa trẻ đến); người nộp hồ sơ cho trẻ phải xuất trình CMND hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá trị sử dụng để kiểm tra, đối chiếu.

2. Công dân ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ:

Hồ sơ gồm:

- Như đối với trường hợp công dân trực tiếp nộp hồ sơ;

- 01 công văn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác kèm theo danh sách những người đề nghị cấp HC (nếu có nhiều người uỷ thác), có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được uỷ thác;

- 01 giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cử cán bộ, nhân viên đến nộp hồ sơ.

Lưu ý:

+ Người uỷ thác khai và ký tên vào tờ khai mẫu X01, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được uỷ thác.

+ Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được uỷ thác khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu của người uỷ thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; CMND hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá trị sử dụng của bản thân và của người uỷ thác;

+ Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được uỷ thác có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu ảnh và các thông tin trong tờ khai, trong CMND hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá trị sử dụng của người uỷ thác; chỉ được thu và nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp doanh nghiệp được ủy thác: Trước khi nộp hồ sơ cho người ủy thác, doanh nghiệp phải gửi cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hồ sơ pháp nhân (chỉ thực hiện một lần, khi có thay đổi nội dung trong hồ sơ thì gửi hồ sơ bổ sung), gồm:

+> Bản sao hoặc bản chụp có chứng thực các giấy tờ: quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

+> Văn bản giới thiệu mẫu con dấu và mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+> Đối với doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hồ sơ cần có thêm văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cho phép thực hiện hợp đồng cung ứng lao động đã ký kết với đối tác nước ngoài.

Các trường hợp ủy thác:         

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên đang phục vụ trong các đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ủy thác cho cơ quan, đơn vị đó.

+ Cán bộ, nhân viên thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương và cấp tỉnh ủy thác cho tổ chức đó.

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên, học sinh đang làm việc và học tập trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề ủy thác cho trường đó.

+ Người có hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên đang làm việc trong các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân ủy thác cho doanh nghiệp đó;

+ Người đã ký hợp đồng với doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ủy thác cho doanh nghiệp đó.

 

3. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Công dân không thuộc một trong những diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam sau đây:

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm;

+ Đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự;

+ Đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế, lao động; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế;

+ Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính, trừ trường hợp có đặt tiền, tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó;

+ Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan;

+ Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội;

+ Có hành vi vi phạm hành chính về xuất, nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.

4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

 

5

Thời hạn giải quyết

08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp ngày làm việc trùng hoặc liền với ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ Lễ, Tết thì thời hạn giải quyết được cộng thêm số ngày nghỉ đó theo quy định của Chính phủ

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Công dân Việt Nam hiện đang thường trú tại Nghệ An, có CMND còn giá trị sử dụng do Công an tỉnh Nghệ An cấp;

- Công dân Việt Nam thường trú tại địa phương khác nhưng tạm trú tại Nghệ An và có sổ tạm trú còn thời hạn do Công an tỉnh Nghệ An cấp.

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, số 89 Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân

9

Lệ phí

 

- Lệ phí cấp lại hộ chiếu do hết hạn, hết trang hoặc tách trẻ em dưới 14 tuổi: 200.000đ/1 hộ chiếu;

- Lệ phí cấp lại hộ chiếu do bị hư hỏng hoặc bị mất: 400.000đ/1 hộ chiếu

 

10

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai (dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước); mẫu X01;

- Đơn trình báo mất hộ chiếu (dùng cho công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước); mẫu X08.

11

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

2. Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

3. Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.

4. Thông tư số 219/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

 

.

CCHC