Thứ Bảy, 29/09/2018, 09:56 [GMT+7]

Thủ tục cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất nhập cảnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc chuẩn bị lại hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận và thu lệ phí cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho bộ phận xử lý, đề xuất. Bộ phận xử lý kiểm tra trên hệ thống quản lý xuất nhập cảnh, nếu hồ sơ chưa/ không hợp lệ hoặc chưa/ không đủ điều kiện cấp Giấy phép Xuất nhập cảnh thì thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ lý do không/ chưa giải quyết cấp Giấy phép Xuất nhập cảnh, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu cần); nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì đề xuất Lãnh đạo Phòng duyệt, chuyển hồ sơ và truyền dữ liệu về Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Sau khi nhận được hồ sơ xin cấp Giấy phép Xuất nhập cảnh do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chuyển về, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, nếu đủ điều kiện thì tiến hành cấp Giấy phép Xuất nhập cảnh, nếu không thì có văn bản thông báo chưa/ không cấp Giấy phép Xuất nhập cảnh (gửi về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để thông báo cho người nộp hồ sơ).

Bước 4: Bộ phận trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An thu lại giấy biên nhận và trả Giấy phép Xuất nhập cảnh cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa /không đủ điều kiện để cấp Giấy phép Xuất nhập cảnh thì có văn bản thông báo cho người nộp hộ sơ để bổ sung hồ sơ (nếu cần).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: 89 Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trừ ngày nghỉ, lễ tết.

3

Thành phần hồ sơ

1. Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh (mẫu NC14);
        2. Bản chụp thẻ thường trú kèm theo bản chính để đối chiếu đối với người đã được cấp thẻ thường trú;

3. Đơn giải trình về thời gian đã tạm trú tại Việt Nam, có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi người không quốc tịch tạm trú đối với người không quốc tịch chưa được giải quyết cho thương trú;
        4. Giấy phép xuất nhập cảnh đã cấp, đối với trường hợp đề nghị cấp lại do giấy phép xuất nhập cảnh bị hư hỏng;

5. Đơn báo mất, đối với trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh do bị mất (không cần xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi bị mất).

Điều kiện cấp giấy phép XNC:

1. Có thẻ thường trú do cơ quan QLXNC của Việt Nam cấp, trường hợp chưa được giải quyết thẻ thường trú thì phải có đơn giải trình về thời gian đã tạm trú tại Việt Nam, có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn;

2. Không có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

3. Không thuộc một trong các diện bị chưa được nhập cảnh hoặc xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

5

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng QLXNC Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét và chuyển hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh về Cục QLXNC. Cục QLXNC xem xét cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh trong thời hạn 02 ngày làm việc.

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân là người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, số 89 Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp Giấy phép xuất nhập cảnh

9

Lệ phí

200.000 đ/giấy phép.

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh; Mẫu NC14

11

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014);

2. Thông tư số 219/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

3. Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

  4. Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

 
.

CCHC