Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/thu-tuc-hanh-chinh/201809/don-trinh-bao-mat-ho-chieu-pho-thong-816457/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/thu-tuc-hanh-chinh/201809/don-trinh-bao-mat-ho-chieu-pho-thong-816457/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 30/09/2018, 15:09 [GMT+7]

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông

Dưới đây là Mẫu Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Dùng cho công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông trong nước):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

(Dùng cho công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông trong nước)

Kính gửi - Cục quản lý xuất nhập cảnh- Bộ công an

                     - Phòng quản lý xuất nhập cảnh-CATP Hà Nội

Tên tôi là……………………………………………………………………………………………

 Sinh ngày…………tháng…………..năm………….

 Giấy  CMND số………………………………………cấp ngày……………….tại……………

Địa chỉ thường trú……………………………………………………..............................................

Chỗ ở hiện nay……………………………………………………………………………………..

Điện thoại…………………………………………………………

Nhập cảnh Việt Nam ngày………tháng……..Năm………qua cửa khẩu………bằng phương tiện……………………………………………………

Hộ chiếu phổ thông số…………………………….ngày cấp……………………………………

Cơ quan cấp……………………………………………. có giá trị đến ngày……………………

Hộ chiếu nói trên đã bị mất vào hồi……………giờ……..ngày………/……../………………

Tại………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoàn cảnh và lý do mất cụ thể như sau…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật/

 Làm tại Hà Nội , ngày ………….tháng …………..năm…………

 

Người khai báo

(ký tên)

 

 

 

 

Download Mẫu: Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Dùng cho công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông trong nước)

.

CCHC

.