Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201812/nam-2018-nghe-an-ra-soat-cat-giam-thoi-gian-thuc-hien-74-thu-tuc-hanh-chinh-831306/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201812/nam-2018-nghe-an-ra-soat-cat-giam-thoi-gian-thuc-hien-74-thu-tuc-hanh-chinh-831306/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Năm 2018, Nghệ An rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện 74 thủ tục hành chính - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 27/12/2018, 08:37 [GMT+7]

Năm 2018, Nghệ An rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện 74 thủ tục hành chính

(Congannghean.vn)-Theo đó, việc rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở một số sở, ngành thực hiện khá tốt. Trong năm, có 9 đơn vị đã rà soát cắt giảm thời gian thực hiện 74 TTHC (Sở Du lịch 11 thủ tục, Sở Y tế 6 thủ tục, Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 thủ tục, TP Vinh 4 thủ tục, Bảo hiểm xã hội tỉnh 4 thủ tục, Sở Xây dựng 6 thủ tục, Sở Tài chính 2 thủ tục, Kho bạc Nhà nước 2 thủ tục, Sở Nội vụ 36 thủ tục). Riêng Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian trả kết quả của 20 TTHC.
 
Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, đặc biệt là rà soát, đơn giản hóa TTHC; tiến hành hệ thống hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; công khai, minh bạch TTHC theo đúng quy định; thực hiện có hiệu quả, đúng thực chất, có chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng về cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp công.
 
.

T.Dương

.