Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201810/cong-an-huyen-hung-nguyen-hieu-qua-xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-817729/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201810/cong-an-huyen-hung-nguyen-hieu-qua-xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-817729/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 08/10/2018, 08:11 [GMT+7]
Công an huyện Hưng Nguyên

Hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(Congannghean.vn)-Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính theo hướng hiện đại. Bám sát mục tiêu trên, thời gian qua, việc thực hiện chủ trương mới này đã được Công an huyện Hưng Nguyên triển khai hiệu quả; qua đó, góp phần đưa huyện nhà trở thành một trong những đơn vị hoàn thành công tác thu thập dữ liệu thông tin dân cư sớm nhất trong toàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu thập thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Đại diện lãnh đạo UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu thập thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cùng với quá trình phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp…, số lượng lao động, học sinh, sinh viên đến làm việc, học tập trên địa bàn huyện Hưng Nguyên ngày càng tăng. Thực tế này dẫn đến tình hình dân cư trên địa bàn rất đa dạng, phức tạp, luôn có sự biến động, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác quản lý Nhà nước về nhân, hộ khẩu và đảm bảo ANTT.

Trước yêu cầu trên, thực hiện các quyết định liên quan của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã ban hành Quyết định số 322 ngày 30/3/2018 và Kế hoạch số 65 về triển khai xây dựng CSDLQG về dân cư trên địa bàn, thời gian thực hiện từ ngày 2/4 - 2/8/2018. Sau khi huyện thành lập Ban chỉ đạo, Công an huyện đã tham mưu thành lập Tổ giúp việc gồm 5 đồng chí làm nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thu thập dữ liệu thông tin dân cư đảm bảo tiến độ, đúng mục đích, yêu cầu tại cơ sở.

Để đảm bảo việc triển khai diễn ra suôn sẻ, công tác tuyên truyền đã được thực hiện một cách rộng rãi, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, thường xuyên cử cán bộ phụ trách địa bàn cùng với Trưởng Công an các xã, thị trấn xuống tận các khối, xóm tuyên truyền, giải thích cho người dân về mục đích, ý nghĩa của việc thu thập dữ liệu thông tin dân cư trong các buổi họp cụm dân cư. Qua đó, nâng cao nhận thức để người dân chủ động phối hợp thực hiện kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư đảm bảo chính xác, đầy đủ và đẩy nhanh tiến độ.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, công tác tập huấn, tiến hành thu thập, cập nhật thông tin dân cư cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Theo đó, Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường quản lý nhân, hộ khẩu; sắp xếp, củng cố tàng thư hồ sơ hộ khẩu; kịp thời bổ sung, cập nhật hồ sơ, các thông tin liên quan đến dân cư trên địa bàn để đảm bảo việc thu thập thông tin dân cư được tiến hành nhanh chóng, đầy đủ, chính xác.

Vì là chủ trương mới nên công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện của Công an các xã, thị trấn luôn được tiến hành thường xuyên. Nhờ vậy, những khó khăn, vướng mắc đã được Ban chỉ đạo kịp thời ghi nhận, gửi về Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo; qua đó, nhanh chóng tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đảm bảo việc thu thập đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Quá trình thực hiện, tuy gặp một số khó khăn về kinh phí, sự thay đổi về địa giới hành chính, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế…, song với sự nỗ lực và quyết tâm cao, chỉ qua 3 tháng triển khai, được sự quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn của UBND tỉnh, Công an tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ngành liên quan, đến nay huyện Hưng Nguyên đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra về tiến độ thu thập thông tin CSDLQG về dân cư.

Cụ thể, đã thu thập thông tin của 129.699 nhân khẩu, đạt 99,02%, số còn lại chưa thu thập được do vắng mặt tại địa phương; đồng thời, thực hiện scan 100% phiếu và gửi dữ liệu về trung tâm dữ liệu dân cư quốc gia. Với kết quả đó, Hưng Nguyên là một trong những đơn vị hoàn thành công tác thu thập dữ liệu thông tin dân cư sớm nhất trong toàn tỉnh.

Có thể nói, việc hoàn thành sớm công tác thu thập dữ liệu thông tin về dân cư trên địa bàn huyện Hưng Nguyên tạo cơ sở quan trọng kịp thời phục vụ công tác quản lý Nhà nước, hoạch định các chính sách phát triển KT-XH. Thực hiện tốt nội dung này, Công an huyện Hưng Nguyên không chỉ góp phần thúc đẩy lộ trình tiến tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân… mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý các loại đối tượng, hỗ trợ tra cứu, xác minh về nhân thân của công dân; qua đó, phục vụ đắc lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

.

Thùy Dương

.