Thứ Ba, 31/07/2018, 16:15 [GMT+7]

Công an Nghệ An phấn đấu hoàn thành thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(Congannghean.vn)-Công tác thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) là một chủ trương lớn của Chính phủ, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Đây cũng là một trong những công tác ưu tiên của Công an tỉnh Nghệ An trong năm 2018. Sau một thời gian triển khai, thực hiện, đến nay công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản đã hoàn thành.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh (đứng ngoài cùng bên trái) trực tiếp chỉ đạo ngày đầu Scan phiếu thu thập thông tin dân cư
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh (đứng ngoài cùng bên trái) trực tiếp chỉ đạo ngày đầu Scan phiếu thu thập thông tin dân cư

Hệ thống CSDLQGVDC được xây dựng hoàn thiện sẽ phục vụ đắc lực trong công tác quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cần thiết cho việc giải quyết công việc cá nhân, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử.

Bắt đầu triển khai từ 23/3/2018, việc thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay, toàn tỉnh Nghệ an đã cơ bản hoàn thành việc lấy phiếu thu thập thông tin dân cư, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra.

Thời gian qua, thực hiện Quyết định 896 của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thu thập CSDLQGVDC.

Ban Chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 của tỉnh (gọi tắt là BCĐ 896) đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng thu thập thông tin của người dân.

Các cán bộ trực tiếp Scan phiếu thu thập thông tin dân cư tại Công an tỉnh Nghệ An.
Các cán bộ trực tiếp Scan phiếu thu thập thông tin dân cư tại Công an tỉnh Nghệ An.

Với vai trò là cơ quan thường trực BCĐ 896 của tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hướng dẫn Công an 21 huyện, thành phố, thị xã và Công an xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai việc thu thập CSDLQGVDC. Đồng thời, tham mưu cho chính quyền địa phương cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong việc phối hợp thực hiện thu thập phiếu thông tin dân cư, công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, kịp thời bổ sung, cập nhật các thông tin có liên quan đến tình hình dân cư, củng cố tàng thư lưu trữ trên địa bàn…Công tác tuyên truyền được Công an các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực thực hiện đến từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong đó, tập trung tuyên truyền kỹ, sâu các nội dung dữ liệu quốc gia dân cư đối với từng người dân, nhất là người dân tộc thiểu số về việc thống nhất các thông tin cá nhân trong giấy tờ công dân như: Họ và tên, tên đệm, ngày sinh, dân tộc, tôn giáo,… Qua đó, nhận được sự đồng thuận của người dân trong việc cung cấp thông tin , phục vụ xây dựng CSDLQGVDC.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, đến nay việc ghi thông tin của hơn 3,5 triệu phiếu gốc đã gần xong. Với mục tiêu phấn đấu đưa Nghệ An là một trong những tỉnh, thành phố hoàn thành sớm nhất việc thu thập thông tin dân cư trên phạm vi cả nước, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động đề xuất và được Bộ Công an đồng ý chủ trương lắp đặt trước 15 máy Scan.

Ngày 31/7/2018, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt đầu Scan phiếu của Công an các địa phương gửi về, phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước ngày 20/8/2018.

.

Đức Vũ – Xuân Bắc

.