Thứ Hai, 20/08/2018, 11:02 [GMT+7]

Tổ chức bộ máy theo quy định mới của Bộ Công an

Nghị định 01 ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Theo quy định của Nghị định này, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi, tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế; tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

Hiện 48 đơn vị cấp Cục, các Học viện, Trường và các đơn vị hành chính khác trong lực lượng CAND đã và đang ổn định tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ theo mô hình tổ chức mới. 

 

.

Nguồn: ANTV