Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201705/muc-dong-bao-hiem-y-te-theo-ho-gia-dinh-739735/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201705/muc-dong-bao-hiem-y-te-theo-ho-gia-dinh-739735/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 26/05/2017, 17:09 [GMT+7]

Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Hỏi: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định đối tượng, mức đóng khi tham gia BHYT theo hộ gia đình như thế nào?

Trả lời:

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT khuyến khích, vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình với những chính sách ưu đãi hơn so với quy định cũ.

Hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Người tham gia BHYT theo hộ gia đình không bao gồm người thuộc đối tượng tham gia BHYT theo Khoản 1, 2, 3, 4 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Cụ thể mức đóng BHYT theo hộ gia đình được quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định về mức đóng như sau:

“g) Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại Khoản 5, Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.”

Hiện nay mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng. Vậy, mức đóng cụ thể như sau:

+ Người thứ nhất sẽ phải đóng với mức 4,5% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở thời điểm hiện tại là 1.210.000 đồng), tương đương 653.400 đồng;

+ Người thứ 2 đóng với mức 70% của người thứ nhất, tương đương 457.400 đồng;

+ Người thứ 3 đóng với mức 60% của người thứ nhất, tương đương 392.000 đồng;

+ Người thứ 4 đóng với mức 50% của người thứ nhất, tương đương 326.700 đồng;

+ Người thứ 5, 6, 7… đóng với mức 40% của người thứ nhất, tương đương 261.400 đồng.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở tăng lên 1.300.000 đồng. Theo đó, mức đóng thay đổi cụ thể như sau:

+ Người thứ 1: 702.000 đồng/năm

+ Người thứ 2: 491.400 đồng/năm

+ Người thứ 3: 421.200 đồng/năm

+ Người thứ 4: 351.000 đồng/năm

+ Người thứ 5 trở đi: 280.800 đồng/năm.

.

TH

.