Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201904/cong-an-nghe-an-tang-cuong-vai-tro-neu-guong-cua-lanh-dao-chi-huy-847215/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201904/cong-an-nghe-an-tang-cuong-vai-tro-neu-guong-cua-lanh-dao-chi-huy-847215/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 03/04/2019, 09:30 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Tăng cường vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy

(Congannghean.vn)-Thực hiện nghiêm túc Quy định nêu gương theo phương châm trên trước, dưới sau, nói đi đôi với làm, xác định nội dung đột phá, gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Công an Nghệ An đã tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp lãnh đạo, chỉ huy. Từ đó, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiều tập thể, cá nhân Công an Nghệ An được tuyên dương trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nhiều tập thể, cá nhân Công an Nghệ An được tuyên dương trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Theo đó, Công an tỉnh đã ban hành 15 văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương, Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên... Luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp trên phải làm gương cho cấp dưới noi theo.

Thủ trưởng và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy luôn phải phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định. Trong đó, kết hợp giữa “xây” và “chống”, biểu dương và phê bình khách quan, công bằng; kết quả thực hiện làm căn cứ xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.

Các cấp ủy Đảng, các đơn vị, địa phương đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình, quy chế hoạt động của cấp ủy, đơn vị. Đồng thời, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an trên quê hương Bác Hồ luôn tận tụy, lễ phép, vì nhân dân phục vụ, đổi mới tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, tiêu cực, nhũng nhiễu. Hàng tháng đều tổ chức đánh giá khách quan, công bằng.

Đặc biệt, trong 2 năm qua, Công an Nghệ An đều xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong xây dựng lực lượng, đó là: Kiện toàn bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và tăng cường công tác tự đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho CBCS; kết hợp với tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS, thi đua làm nhiều việc tốt vì dân, tạo hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm và trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy có liên quan.

Việc Học tập và làm theo Bác luôn được CBCS Công an Nghệ An thực hiện thường xuyên, liên tục
Việc Học tập và làm theo Bác luôn được CBCS Công an Nghệ An thực hiện thường xuyên, liên tục

Trong thực hiện nêu gương, vai trò giám sát của nhân dân là rất quan trọng. Không gì lọt qua được đôi mắt nhân dân. Phải dựa vào nhân dân để giám sát, đánh giá cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, cần phải có các quy định để lắng nghe, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội mà người dân làm đại diện.

Theo đó, Công an tỉnh đã ban hành hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3104 của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND. 2 năm qua, đã có 21 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” cấp huyện, 306 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” cấp xã, phường, đối thoại trực tiếp với nhân dân, có trên 25.000 lượt cán bộ và nhân dân tham gia, với hơn 3.000 ý kiến phát biểu, góp ý. Đồng thời, tổ chức gửi hơn 1.500 phiếu lấy ý kiến góp ý của cán bộ các cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức lấy hơn 4.000 phiếu thăm dò mức độ hài lòng của nhân dân sau khi được giải quyết xong công việc.

Công an tỉnh cũng đã đưa vào sử dụng hình thức bấm nút đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân tại “Bộ phận một cửa” Công an tỉnh. Hầu hết đều đánh giá cao kết quả đạt được của lực lượng Công an Nghệ An trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh nhà, biểu dương tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của CBCS. Đã có gần 13.000 lượt người dân đánh giá, với 99,92% đánh giá tốt.

Việc nêu gương không bao giờ có giai đoạn kết thúc. Bởi thế, mỗi CBCS Công an Nghệ An, phát huy vai trò, trọng trách của mình, càng thấm nhuần và quyết tâm hành động với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

.

Mai Hậu

.