Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201601/bao-ve-an-ninh-to-quoc-su-nghiep-cua-toan-dan-655462/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201601/bao-ve-an-ninh-to-quoc-su-nghiep-cua-toan-dan-655462/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bảo vệ an ninh Tổ quốc: Sự nghiệp của toàn dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 04/01/2016, 08:23 [GMT+7]

Bảo vệ an ninh Tổ quốc: Sự nghiệp của toàn dân

(Congannghean.vn)-Đảng ta khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, “Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại...”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thực tiễn lịch sử cách mạng nước ta đã chứng minh, nhân dân là yếu tố quyết định, là chủ thể của mọi thắng lợi. Thấm nhuần lời dạy của Người và nhất quán với quan điểm trên trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong giai đoạn hiện nay thì việc xây dựng và nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Dung, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác           kiểm tra tình hình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại huyện Kỳ Sơn
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Dung, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại huyện Kỳ Sơn

Nhân dịp chào Xuân mới 2016, Báo Công an Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Đại tá Bùi Văn Ngân, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Nghệ An.

P.V: Thưa đồng chí Đại tá Bùi Văn Ngân, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã cho thấy, nhân dân có vai trò hết sức to lớn, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Ở giai đoạn hiện nay, trong bối cảnh đất nước đang từng bước phát triển và hội nhập quốc tế, vai trò của nhân dân càng quan trọng hơn. Vậy, xin đồng chí cho biết, nhân dân đóng vai trò như thế nào trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ?

Đại tá Bùi Văn Ngân:  Vai trò của quần chúng nhân dân đã được khẳng định trong mọi giai đoạn lịch sử. Có thể nói, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra chân lý về sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong suốt 85 năm qua, tư tưởng “lấy dân làm gốc” được Đảng ta quán triệt như kim chỉ nam của mọi hành động để lãnh đạo đất nước, cụ thể là “Lực lượng của dân rất to, khả năng của dân thật phi thường, vai trò của nhân dân hết sức to lớn”.

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng và Bác Hồ, trong nhiều năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã khẳng định: Sức mạnh của Công an nhân dân (CAND) bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, là nội dung quan trọng của “Biện pháp vận động quần chúng” - là biện pháp cơ bản của lực lượng CAND. Làm tốt công tác vận động nhân dân là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, tập hợp, thu hút, hướng dẫn nâng cao năng lực của người dân trong việc giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Từ đó, tạo thế trận phòng ngừa xã hội, là nền tảng để lực lượng Công an tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Ký kết mô hình “An toàn về ANTT” giữa Công an tỉnh                và Công ty CP Ván nhân tạo Việt - Trung
Ký kết mô hình “An toàn về ANTT” giữa Công an tỉnh và Công ty CP Ván nhân tạo Việt - Trung

Đặc biệt, việc Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1/12/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” một lần nữa thể hiện sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân, các đoàn thể chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH. Có thể nói, mọi thành tích, chiến công của lực lượng CAND nói chung, lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng đều có sự tham gia đóng góp của nhân dân.

P.V: Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đây cũng là năm mà công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đánh giá thành công với nhiều giải pháp được triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng chí có thể khái quát những kết quả tích cực đạt được trong năm qua?

Đại tá Bùi Văn Ngân: Có thể thấy, trong năm qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được triển khai sâu rộng, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó nổi bật là: Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”, thực hiện Nghị định 06/NĐ-CP ngày 21/1/2014 của Chính phủ về “Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH”, sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an và Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Bên cạnh đó, tham mưu triển khai Quyết định 53 của UBND tỉnh về “Trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Công an xã, thị trấn”, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch “Tổng kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Công an xã”, tổ chức Hội thi Công an xã giỏi lần thứ 3 và thực hiện Nghị định 74/2010 của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa Công an xã, phường, thị trấn với lực lượng Dân quân tự vệ, Kiểm lâm, công tác Công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Công an tỉnh đã tham mưu chỉ đạo xây dựng phong trào vùng đặc thù và các địa bàn trọng điểm; kết quả 3 năm thực hiện quy định của Bộ Công an về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; kế hoạch về xây dựng mô hình điểm về “Tự quản, tự phòng, tự hòa giải, tự phát hiện, tố giác tội phạm tại cơ sở”...

Đáng chú ý, thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Chỉ thị 18 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Đến nay, đã xây dựng được 2.520 câu lạc bộ pháp luật, 3.672 hòm thư tố giác, 250 mô hình phòng, chống tội phạm, 23 mô hình điểm về “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, 491 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong đó có 150 mô hình mới hoạt động có hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia. Công an tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn cơ sở tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người, góp phần kìm giữ tội phạm trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và công tác dân vận trong lực lượng CAND...

P.V: Thưa đồng chí, để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, bước sang năm 2016, lực lượng xây dựng phong trào trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt những nội dung công tác nào?

Đại tá Bùi Văn Ngân:  Năm 2016, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, đe dọa đến tình hình an ninh quốc gia, TTATXH. Đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nhiều sự kiện quan trọng khác của đất nước, của tỉnh. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016 được Công an tỉnh xác định như sau: Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng phong trào.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào ở các địa bàn phức tạp, trọng điểm, trong đó chú trọng xây dựng phong trào ở các vùng đặc thù và trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Tăng cường các biện pháp vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và giữ gìn TTATXH. Tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào, đẩy mạnh thực hiện tiêu chí về đảm bảo ANTT trong xây dựng nông thôn mới, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 57 của UBND tỉnh về quy chế hoạt động tự quản. Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; quan tâm củng cố hệ thống chính trị, lực lượng nòng cốt và các tổ chức quần chúng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

.

Xuân Thống (thực hiện)