Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201511/doan-thanh-nien-cong-an-tinh-nang-cao-chat-luong-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-cho-doan-vien-thanh-nien-647498/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201511/doan-thanh-nien-cong-an-tinh-nang-cao-chat-luong-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-cho-doan-vien-thanh-nien-647498/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 18/11/2015, 15:07 [GMT+7]
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên

(Congannghean.vn)-Để hình thành lớp đoàn viên thanh niên trong Công an tỉnh Nghệ An giỏi về nghiệp vụ, am hiểu về pháp luật, làm chủ khoa học công nghệ và phát triển các kỹ năng xã hội, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức, hiệu quả các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên.

Theo đó, đã tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương để cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy và các đơn vị nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác giáo dục thế hệ trẻ; thấy rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ nói chung và tuổi trẻ Công an nhân dân nói riêng.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua trong toàn đoàn viên thanh niên với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Công an Nghệ An ra sức rèn đức, luyện tài, xung kích, lập công” gắn với chủ đề “Tuổi trẻ Công an Nghệ An phát huy truyền thống vẻ vang, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia hoạt động kỷ niệm 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh
Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh tham gia hoạt động kỷ niệm 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Để các hoạt động, phong trào thực sự phát huy hiệu quả tại các đơn vị cơ sở, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07 của Đảng ủy Công an Trung ương; Quyết định 2169 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020, Quyết định 2986 của Giám đốc Công an tỉnh về việc ban hành Đề án phát triển thanh niên Công an Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020.

Mặt khác, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, ngành Công an và của Công an tỉnh về công tác đảm bảo ANTT, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; duy trì tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghe, đọc tài liệu, đề cương tuyên truyền, bản tin “Thông báo nội bộ”, “Bản tin Thanh niên” trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Đoàn.

Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đã tăng cường giao cho đoàn viên thanh niên của đơn vị đảm nhận những khâu yếu, việc khó, việc mới, làm nòng cốt xung kích đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Những nơi đông đoàn viên thanh niên sinh hoạt tập trung phải có những công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu.

Các phong trào hoạt động cách mạng trong tuổi trẻ Công an nhân dân, nhất là phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện kỷ cương, kỷ luật, nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ tiếp tục được đẩy mạnh và nhân rộng trong tuổi trẻ Công an nhân dân. Các diễn đàn, sinh hoạt chính trị, hội thảo về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của thanh niên Công an được tổ chức rộng khắp ở các cơ sở Đoàn, chi đoàn.

Qua đó, đã tạo điều kiện để thanh niên trao đổi, bày tỏ suy nghĩ, chính kiến, đấu tranh phê phán các luận điệu, thông tin sai trái trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, rèn luyện bản lĩnh, lập trường tư tưởng và niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.    

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được các đơn vị quan tâm và thực hiện hiệu quả là tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên trong Công an nhân dân; chất lượng của đoàn viên và công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng, nhất là ở các đơn vị cơ sở, đơn vị chiến đấu tập trung. Các cấp đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

Đồng thời, nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng, các đợt sinh hoạt chính trị trong thanh niên Công an nhân dân, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong mọi mặt công tác.

Trong thời gian tới, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX, các hoạt động, phong trào nâng cao chất lượng giáo dục cho đoàn viên thanh niên càng được đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Từ đó, mỗi đoàn viên thanh niên trong Công an tỉnh Nghệ An càng nỗ lực phấn đấu không ngừng, ra sức rèn đức, luyện tài, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, kế tục sự nghiệp cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong giai đoạn mới.

.

Mai Hậu

.