Thứ Hai, 30/09/2019, 08:24 [GMT+7]

Sức lan toả Chỉ thị 05 ở một đơn vị Công an vùng biên giới rẻo cao

(Congannghean.vn)-Là đơn vị chủ chốt, trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn vùng biên giới rẻo cao huyện Tương Dương, nơi không chỉ khó khăn về mọi mặt mà còn được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý. Nhưng với bản lĩnh của người chiến sỹ Công an cách mạng, luôn nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, CBCS Công an huyện Tương Dương đã vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cán bộ Công an huyện Tương Dương về tận bản làm thủ tục                 cấp phát CMND cho người dân
Cán bộ Công an huyện Tương Dương về tận bản làm thủ tục cấp phát CMND cho người dân
Để công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, bước đầu Công an huyện Tương Dương đã gắn với phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và các đợt thi đua nước rút, các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương. Rồi thấm dần và trở thành thói quen hàng ngày từ lễ tiết tác phong trong nội dịch, khi tiếp xúc với nhân dân hay trong quan hệ với mọi người xung quanh đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đều thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
 
Bên cạnh công tác tuyên truyền, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã quan tâm đến công tác tự phê bình và phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm...; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng, tình cảm trong đảng viên, CBCS để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
 
Đến nay, sau 3 năm triển khai thực hiện, Công an huyện đã tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Kết quả, mỗi đảng viên, CBCS tự xây dựng kế hoạch cá nhân và đăng ký nội dung phấn đấu làm theo; từ đó đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo. Định kỳ hàng tháng, trong kỳ sinh hoạt chi bộ, từng cá nhân tự kiểm điểm nội dung làm theo để báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các Chi bộ, Chi đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn kịp thời bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, nghị quyết về nhiệm vụ công tác Công an hàng năm và chương trình công tác Công an của đảng bộ, các chi bộ, đội nghiệp vụ... Từ đó, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác chuyên môn của các đội nghiệp vụ.
 
Góp phần đảm bảo tốt an ninh biên giới, an ninh nông thôn; đẩy mạnh tấn công, truy quét tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội. Tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiến hành nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, sinh động, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng đội, đồn và các tổ chức đoàn thể, gắn với các nội dung của phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ CAND trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và công tác bình xét thi đua hàng quý, tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng hàng năm cho các tập thể, cá nhân. Thông qua đó, mỗi đảng viên nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình về những khuyết điểm, tồn tại trong đạo đức, lối sống của bản thân cũng như xác định được phương hướng phấn đấu, rèn luyện và tu dưỡng trong từng thời gian.
 
Bên cạnh đó, đơn vị còn đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhân dân khắc phục thiên tai, lũ lụt, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, hỗ trợ xoá đói, giảm nghèo, quỹ khuyến học, kinh phí xây dựng trường chuẩn quốc gia, hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo..., đã tạo được ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sỹ CAND.
 
Có thể thấy, qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và vận dụng phù hợp vào tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị nên đã đạt được những kết quả rất quan trọng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng nâng lên rõ rệt. Làm chuyển biến về nhận thức và tư duy hành động của cán bộ đảng viên, đoàn viên trong đơn vị.
 
Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện một số tấm gương tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
.

Thuỳ Anh

.