Thứ Năm, 19/09/2019, 09:21 [GMT+7]

Hiệu quả từ mô hình tự phòng, tự quản về ANTT

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, với sự tham mưu chủ động, tích cực của lực lượng Công an các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình “Tự phòng, tự quản”. Nhờ đó, đã tạo sức lan tỏa, hình thành hệ thống bảo vệ chắc chắn, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Ký cam kết thực hiện mô hình tự quản, tự bảo vệ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An
Ký cam kết thực hiện mô hình tự quản, tự bảo vệ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An

Tự quản về ANTT là hoạt động tự giác có tổ chức nhằm phát huy quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của cán bộ công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong việc phòng ngừa, bảo vệ, giải quyết ổn định tình hình đảm bảo ANTT.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 2.400 cơ quan, 7.000 doanh nghiệp, khoảng 1.600 trường học được bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên, cơ bản đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn cơ quan, doanh nghiệp. Thời gian qua, Công an Nghệ An đã thường xuyên chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 của Chính phủ, Thông tư số 46/2014/TT-BCA quy định về bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, nhất là Quyết định 57/QĐ-UBND ngày 9/6/2006 của UBND tỉnh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động tự quản về ANTT. Công an các cấp đã tích cực tham mưu cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng mô hình tự quản về ANTT. Hiện nay, dựa trên đặc điểm, điều kiện làm việc của từng cơ quan, đơn vị, nhiều mô hình tự quản, tự phòng về ANTT đã được xây dựng, trong đó có nhiều điểm sáng nổi bật.

Thời gian qua, tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, công tác đảm bảo ANTT, an toàn hàng không dân dụng tiếp tục được cấp ủy, lãnh đạo Cảng quan tâm chỉ đạo, có nhiều biện pháp để huy động tất cả cán bộ, công nhân viên đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước đã phần nào tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, an toàn xã hội nói chung, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Cảng hàng quốc tế Vinh.

Việc xây dựng, ra mắt mô hình “Tự phòng, tự quản, tự đảm bảo ANTT, an ninh, an toàn hàng không dân dụng” với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Vinh và các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động tại Cảng, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và ANTT địa phương. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, động viên cán bộ công nhân viên, người lao động tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc nổi lên ngay tại địa bàn, không để phát sinh “điểm nóng” làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Quá trình triển khai mô hình phải được tiến hành thường xuyên, có sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, mô hình “Lãnh đạo tiên phong, cán bộ xung kích trong công tác tự xây, tự quản, tự bảo vệ về ANTT” tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An nhằm cụ thể hóa việc thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an Nghệ An về công tác đảm bảo ANTT. Từ đó, bảo vệ tuyệt đối trong và ngoài khu vực ngân hàng và các phòng giao dịch, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, các hành vi vi phạm pháp luật gây mất ANTT, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và ANTT địa phương.

Phát biểu tại lễ ra mắt mô hình, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giáo cao Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An đã triển khai công tác tự quản, tự bảo vệ trong thời gian qua. Khẳng định ngân hàng tài chính là lĩnh vực trọng tâm của quốc gia, nhất là trong điều kiện chịu sự tác động của nhiều yếu tố trên thế giới và trong nước, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần mong muốn lãnh đạo, cán bộ các ngân hàng, tổ chức tín dụng tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, gắn kết thực hiện nhiệm vụ phát triển với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo đánh giá chung, nội dung của các mô hình đều rất thiết thực, cụ thể, sát thực với điều kiện hoạt động của đơn vị. Khi ra mắt mô hình và Ban chỉ đạo triển khai đều có sự tham gia và ký cam kết của đại diện các phòng, ban và tổ chức đoàn thể về mục tiêu xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn về ANTT. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời khen thưởng các cá nhân tiêu biểu và xử lý vi phạm các trường hợp sai phạm, tránh hình thức. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động, có hình thức động viên, khích lệ để mỗi cán bộ, nhân viên tự quản lý, giáo dục các thành viên trong gia đình chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế nơi cư trú.

Phát huy tinh thần hòa thuận, đoàn kết yêu thương lẫn nhau và thực hiện nếp sống văn hóa, tự bảo vệ tính mạng và tài sản cơ quan, đơn vị, trường học; tích cực phát hiện đấu tranh ngăn chặn, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động tham gia quản lý, giáo dục cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên không vi phạm quy định của ngành góp phần xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh. Ban chỉ đạo về tổ tự quản ANTT họp một tháng một lần, có thể lồng ghép vào các cuộc họp giao ban hàng tháng để nắm bắt kết quả hoạt động của các tổ.

Đối với các vấn đề nằm ngoài phạm vi, khả năng xử lý, Ban chỉ đạo sẽ tiếp nhận và có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng thẩm quyền. Quá trình triển khai, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm và thực hiện đúng chế độ, chính sách, kiện toàn và củng cố lực lượng bảo vệ, các tổ tự quản về ANTT nhằm góp phần đảm bảo ANTT, góp phần tạo môi trường an toàn trong cơ quan.

Có thể thấy, việc thực hiện đăng ký và phấn đấu đạt tiêu chuẩn về ANTT trong khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động. Công tác thẩm định, đánh giá kết quả và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đã thực hiện đúng theo thủ tục, lộ trình. Hiện nay, theo ghi nhận chung, nhiều mô hình đã và đang hoạt động hiệu quả, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn sẽ tiếp tục tham mưu, chủ động phối hợp với các đơn vị phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần luôn xác định đảm bảo ANTT là nhiệm vụ quan trọng để tập trung xây dựng nghị quyết, kế hoạch chuyên đề lãnh đạo thực hiện. Các đơn vị cũng cần chủ động giải quyết dứt điểm mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ, không để kéo dài gây phức tạp về ANTT. Việc đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng cần được quan tâm, tạo sức chuyển mới.

.

Mai Hậu

.