Thứ Sáu, 01/11/2019, 08:25 [GMT+7]

Khắc phục tình trạng làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục chú trọng công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, có biện pháp hiệu quả khắc phục tình trạng làm giả văn bằng, chứng chỉ và mua bán văn bằng, chứng chỉ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đây là một trong những nội dung quan trọng tại văn bản hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm là: Thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các trường mầm non, trường phổ thông.
 
Đồng thời tăng cường quản lý các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với việc sát hạch và cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục. Chú trọng quán triệt ý thức trách nhiệm, yêu cầu trau dồi phẩm chất, năng lực và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục các cấp.
 
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 giữ ổn định về cơ bản như năm 2019
 
Đối với Kỳ thi THPT quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2019 nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học ở mức độ học vấn phổ thông, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực của học sinh, có độ tin cậy và phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và làm cơ sở cho tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
 
Cùng với đó, làm tốt công tác lựa chọn nhân sự cho kỳ thi THPT quốc gia, nâng cao chất lượng công tác tập huấn cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức thi. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi. Chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.
 
Đối với các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, thi Olympic khu vực và quốc tế: Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học, bồi dưỡng, thi chọn học sinh giỏi; tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, thi Olympic khu vực và quốc tế, thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật trong nước và quốc tế đạt hiệu quả cao.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.