Thứ Hai, 28/10/2019, 09:04 [GMT+7]

Bảo tồn trang phục dân tộc để trở thành sản phẩm du lịch

(Congannghean.vn)-Bảo tồn trang phục dân tộc để trở thành sản phẩm du lịch, đó là một trong những nội dung buổi tập huấn hỗ trợ năng lực cho nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức vừa qua.

Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái
Trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái

Buổi tập huấn hỗ trợ năng lực cho nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng tỉnh Nghệ An năm 2019 với 110 học viên là cán bộ văn hóa, nghệ nhân và người có uy tín trong cộng đồng thuộc 11 huyện, thị xã miền núi của tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các học viên được tiếp thu quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo tồn văn hóa các dân tộc; thực trạng, những biến đổi trong trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số. Từ đó, nắm bắt kết quả đạt được, xu hướng biến đổi và tồn tại, hạn chế trong công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống. Trong đó, nhấn mạnh trang phục là tài nguyên du lịch nhân văn, cần nghiên cứu, bảo tồn, phát huy để trở thành sản phẩm du lịch.

Bên cạnh đó, thông qua buổi tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, những cơ hội và thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Ngoài việc đang dần đánh mất đi ngôn ngữ truyền thống, linh hồn của văn hóa dân tộc là nguy cơ thất truyền của bản sắc âm nhạc, trang phục, không gian văn hóa. Từ đó, triển khai các giải pháp, trong đó phát huy bản sắc trong môi trường sinh hoạt văn hóa cộng đồng; phát huy các yếu tố tích cực của thiết chế xã hội truyền thống các dân tộc. Đặc biệt, tập trung phát huy vai trò của người có uy tín như già làng, trưởng bản, người đứng đầu các dòng họ trong việc vận động con cháu, thành viên trong cộng đồng giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

.

Phan Tuyết

.