Thứ Tư, 21/08/2019, 09:00 [GMT+7]

Chuyển nhận thức thành hành động cụ thể, định lượng kết quả trong học và làm theo Bác

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị diễn ra vào ngày 20-8.
Đồng chí Trần Quốc Vượng: Cần chuyển nhận thức thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân.
Đồng chí Trần Quốc Vượng: Cần chuyển nhận thức thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân.

KINH NGHIỆM QUÝ BÁU TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05

Tại Hội nghị, các tham luận, các ý kiến đã nêu lên những đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nhiều địa phương, ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như:

Lai Châu đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Sơn La đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh quy trình sản xuất tiêu chuẩn, xây dựng chuỗi giá trị trên một số sản phẩm nông sản có lợi thế.

Hải Dương thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ.

Lào Cai nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, quy định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong từng lĩnh vực, gắn với thực hiện có hiệu quả Quy chế quản lý đô thị, Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt: “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân”, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ…

Nghệ An gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ,..

Gia Lai xác định 4 nội dung đột phá trong học và làm theo Bác là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí;  Phát huy vai trò của nhân dân.

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện hiệu quả 7 chương trình đột phá: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh; giảm ùn tắc, tai nạn giao thông; giảm ngập nước; giảm ô nhiễm môi trường; chỉnh trang và phát triển đô thị.

Ở tỉnh Bạc Liêu, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực như: mô hình “Ba cần, ba nên và ba không” (Ba cần: cần gần dân và sát cơ sở, cần học hỏi lắng nghe ý kiến của dân, cần vận động nhân dân cùng lo và cùng làm; Ban nên: nên vui vẻ khi tiếp xúc, phục vụ nhân dân; nên xin lỗi dân khi thấy thiếu sót; nên cảm ơn dân khi dân góp ý phê bình; Ba không là: không gây phiền hà với dân; không thờ ơ thiếu trách nhiệm công việc với dân; không nhận hối lộ, sách nhiều, tham nhúng với dân)...

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều địa phương quan tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33 -NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" như UBND Thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch xây dựng người Cần Thơ "Trí tuệ- Năng động- Nhân ái- Hào hiệp- Thanh lịch" và Đề án "Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030" để tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân.

Các ý kiến cũng thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, người đứng đầu, lãnh đạo chính quyền là nhân tố đặc biệt quan trọng để Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả. Vai trò của cấp ủy, của đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có tính quyết định trên cả hai mặt: trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện phải quyết tâm, kiên trì; mặt khác, tự mình gương mẫu, đi đầu, tự giác nêu gương trong từng việc làm cụ thể, trong công việc và trong cuộc sống đều nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách củaBác.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trò chuyện với bà Nguyễn Thị Hoa (Bình Phước), một trong những gương điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác tại Hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng trò chuyện với bà Nguyễn Thị Hoa (Bình Phước), một trong những gương điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác tại Hội nghị.

Song song với đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo, cần tập trung lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm gắn việc thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần củng cố sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đại hội đảng các cấp.

Cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống”; lấy “xây” để “chống”. Đặc biệt coi trọng tuyên truyền, giáo dục về gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với giáo dục, tuyên truyền vận động, phải xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm mới có tác dụng răn đe, phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái, tiêu cực.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Đảng bộ Thủ đô, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác”.
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Đảng bộ Thủ đô, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác”.

TIẾP TỤC ĐI VÀO CHIỀU SÂU, TẠO PHONG TRÀO THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ CỤ THỂ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Mặt trận đoàn thể các cấp đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc, chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm sát hợp với tình hình của mỗi địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, tích cực kiểm tra, đôn đốc, từng bước tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nhiều cấp ủy đã lựa chọn khâu đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn động kéo dài, tạo phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”. - Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, hình thức phong phú, diễn ra sôi nổi ở các cấp, như tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, tọa đàm, hội thảo, thi kể chuyện về Bác, triển lãm, tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác…

Đặc biệt, sự tham gia tích cực của các nhà báo, nhà văn, văn nghệ sỹ đã tạo nên nhiều tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật có giá trị, tạo hiệu ứng, lan tỏa trong xã hội, góp phần làm cho nhân dân ta hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả của Bác; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đóng góp quan trọng cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.

Lưu ý một số mặt còn hạn chế, yếu kém trong thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là về công tác tổ chức cán bộ.

Khẳng định về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về học tập và làm theo gương bác, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, thời gian tới phải duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng, tận dụng sự phát triển của khoa học -công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập và làm theo gương Bác; kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong nội dung này, cần phát huy tối đa vai trò của hệ thống báo chí, văn nghệ sỹ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh, cần nhận thức đúng, đầy đủ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải chuyển nhận thức ấy thành hành động cụ thể, định lượng được kết quả trong học và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nhắc lại câu nói của Bác viết năm 1947: “Tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cần phải thiết thực, nói được, làm được.Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được”, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, từ nay tới dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ (5/2020), các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Các cấp ủy, tổ chức đảng đều phải thấm nhuần lời Bác đã căn dặn: Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém mà nên. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc.

Phải tránh xa để không có những biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ”, “thân quen”, “nể nang, dễ dãi” khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới.

Thực hiện thật tốt Kết luận số 55 của Ban Bí thư: siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số.

Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất, năng lực hạn chế, sợ trách nhiệm, “dĩ hòa vi quý”, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, tham  nhũng, lãng phí, tiêu cực; có biểu hiện “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”…

Thứ hai, tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Bác đã dạy: Việc gì lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề quan hệ tới đời sống của dân, dầu khó đến đâu cũng mặc lòng. Hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân phải được đặc biệt chú ý….

Thứ ba, từngđịa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch thật cụ thể, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải tạo được phong trào chuyển biến thực sự theo gương Bác về nội dung này, nhất là trong tình hình đất nước hiện nay (tiết kiệm văn phòng phẩm, xăng xe, điện nước, đi máy bay giá trẻ, tiết kiệm trong các dự án đấu tư, tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân, trong tổ chức việc cưới, lễ hội… Đi công tác cơ sở, Văn phòng Trung ương đã bố trí đi xe chung cho cấp phó các ban đảng…)

Thứ tư,  tập trung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Mỗi tập thể, cá nhân, mỗi gia đình cần làm tốt việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta, bằng những việc làm rất cụ thể, như: từng ngày nhắc nhở cùng nhau “giữ gìn vệ sinh thật tốt” trên địa bàn dân cư, không vứt rác bừa bãi, tích cực trồng và bảo vệ cây xanh, thực hiện tốt phong trào chống rác thải nhựa… Cả hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư phải tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng bày tỏ mong muốn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả nước tới đây sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo phong trào thiết thực, hiệu quả cụ thể, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

.

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo