Thứ Ba, 14/05/2019, 10:39 [GMT+7]

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế

(Congannghean.vn)-Di sản văn hóa truyền thống của dân tộc không chỉ có ý nghĩa to lớn trong việc hình thành nhân cách con người hiện đại mà còn là nguồn lực kinh tế quan trọng đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
 
Nghệ An là một trong những tỉnh giàu truyền thống lịch sử và cách mạng, không chỉ phong phú về loại hình di sản đã được công nhận mà còn tiềm ẩn nhiều di sản phi vật thể và các di sản chưa định danh khác. Hiện, trên toàn tỉnh có 2.602 di tích - danh thắng, với 439 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 142 di tích quốc gia, 293 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 2.163 di tích - danh thắng chưa được xếp hạng. 
 
Những ngày tháng 5 này, rất nhiều đoàn du khách  đến tham quan Khu di tích Kim Liên
Những ngày tháng 5 này, rất nhiều đoàn du khách đến tham quan Khu di tích Kim Liên
Ngoài ra, qua kết quả khảo sát, nhận diện di sản và thu thập tài liệu từ ngày 18/1/2016 đến nay cho thấy, tỉnh Nghệ An có một nguồn tài nguyên di sản rất phong phú, bao gồm các loại hình di sản như di sản văn hóa - lịch sử, di sản các bảo tàng, di sản nông thôn - nông nghiệp, di sản đô thị, di sản kiến trúc - nghệ thuật, di sản công nghiệp, di sản thiên nhiên, cảnh quan và di sản văn hóa phi vật thể; sơ bộ số lượng các di sản lớn nhỏ do các địa phương và chuyên gia đề xuất đã lên tới 2.327 di sản, trong tương lai sẽ không dừng lại ở con số này.
 
Nghệ An nằm trong vùng văn hóa xứ Nghệ với bản sắc riêng, không trộn lẫn với các tiểu vùng văn hóa khác. Tiềm năng thì rất lớn nhưng không thể chối bỏ một thực tế rằng, hiện nay ở nhiều nơi, các di sản văn hoá - lịch sử đang ngày một xuống cấp, di sản thiên nhiên hoặc ngủ quên hoặc bị xâm hại. Nơi thì không có khách viếng thăm, nơi thì khách đến thăm đông nhưng mang lại nguồn thu không đáng kể. Hàng năm, ngân sách Nhà nước đầu tư hàng chục tỉ đồng cho công tác bảo tồn di sản, nhưng nguồn lợi kinh tế thu lại từ khai thác di sản còn rất hạn chế. Câu hỏi đặt ra cho những người làm công tác bảo tồn di sản - là làm thế nào để thức tỉnh, khơi dậy các nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử? Làm thế nào để di sản thay vì gánh nặng của ngân sách chuyển hóa thành động lực mới trong phát triển kinh tế?
 
Nhằm mục tiêu đánh giá đúng giá trị, tiềm năng của hệ thống các di sản văn hóa tỉnh Nghệ An; làm rõ những vấn đề xung quanh mối quan hệ giữa việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa tỉnh Nghệ An; qua Hội thảo đề xuất các giải pháp phù hợp để khai thác, phát huy các di sản ấy để hiện thực hoá nguồn tài nguyên bất tận cho phát triển du lịch, tạo động lực mới cho phát triển văn hoá, xã hội và các ngành kinh tế khác, mới đây, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An”.
 
Tại Hội thảo, đã có nhiều tham luận tập trung làm rõ 3 nội dung chính gồm: Giá trị, tiềm năng của hệ thống di sản văn hóa tỉnh Nghệ An; kinh tế di sản - động lực mới cho phát triển; một số định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An. Nhiều tham luận đã đưa ra những quan điểm tiếp cận mới trong công tác quản lý di sản như: Phát triển kinh tế di sản nhìn từ góc độ di tích danh thắng ở nhiều địa phương trong cả nước; thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; quản lý, bảo tồn và phát huy di tích khảo cổ học, hiện trạng và giải pháp; bảo tồn, phát huy không gian và hình thức trình diễn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trong thời kỳ cách mạng 4.0; Sông Lam, tiềm năng hấp dẫn về văn hóa du lịch ở Nghệ An…
 
Với các giải pháp đưa ra, hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ được hiện thực hoá để bảo tồn bền vững và phát huy giá trị di sản văn hóa cũng như tạo đà cho sự phát triển một động lực tăng trưởng mới - kinh tế di sản.
.

Phan Tuyết

.