Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201809/nghe-an-phan-dau-100-hoc-sinh-sinh-vien-tham-gia-bhyt-nam-hoc-2018-2019-815134/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201809/nghe-an-phan-dau-100-hoc-sinh-sinh-vien-tham-gia-bhyt-nam-hoc-2018-2019-815134/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2018 - 2019 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 22/09/2018, 09:23 [GMT+7]
Nghệ An

Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2018 - 2019

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 6976/UBND-VX ngày 12/9/2018 về việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2018 - 2019, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

Đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT là mục tiêu của tỉnh Nghệ An trong năm học 2018 - 2019
Đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT là mục tiêu của tỉnh Nghệ An trong năm học 2018 - 2019

Năm học 2017 - 2018, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 95,49% HSSV tham gia BHYT. Bên cạnh một số địa phương tổ chức thực hiện tốt việc triển khai BHYT HSSV như: Nam Đàn (100%), Quế Phong (100%), Quỳ Châu (100%), Tương Dương (100%), Quỳ Hợp (99,91%), Con Cuông (99,87%), TX Cửa Lò (99,94%), Tân Kỳ (98,82%), TX Thái Hòa (98,90%), Hưng Nguyên (98,85%), TP Vinh (98,19%), Đô Lương (98,18%), vẫn còn một số địa phương tỉ lệ HSSV tham gia BHYT chưa đạt yêu cầu như: Quỳnh Lưu (87,81%), Diễn Châu (86,14%).

Để tiếp tục triển khai Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu năm học 2018 - 2019 có 100% HSSV tham gia BHYT, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

Theo đó, UBND tỉnh giao BHXH Nghệ An chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố, thị xã, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; định kỳ 6 tháng và cả năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan truyền thông, báo đài và chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của các tầng lớp nhân dân, về quy định của Luật BHYT và các chính sách về BHYT. Đặc biệt, tuyên truyền sâu, rộng đến các đối tượng là cán bộ ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), phụ huynh, HSSV, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) để thực hiện thành công mục tiêu năm học 2018 - 2019 có 100% HSSV tham gia BHYT.

Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện tốt mục tiêu năm học 2018 - 2019 đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT. Đề xuất UBND tỉnh, các cấp, ngành biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT HSSV.

Giao Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan tuyên truyền về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của toàn dân, phổ biến chính sách về BHYT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và HSSV. Tổ chức tuyên truyền, vận động để đạt được chỉ tiêu 100% HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT; xác định việc thực hiện tốt công tác BHYT HSSV là trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT.

Chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn tỉnh kịp thời thống kê, tổng hợp tình hình tham gia BHYT của HSSV tại đơn vị quản lý. Đối với các địa phương, trường học chưa đạt tỉ lệ 100%, cần xác định rõ nguyên nhân, phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh để có giải pháp vận động đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiện toàn hệ thống y tế học đường, triển khai thực hiện tốt công tác y tế trong trường học, các cơ sở GD&ĐT.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) nâng cao chất lượng KCB, trong đó quan tâm chỉ đạo đảm bảo công tác KCB BHYT cho HSSV. Phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHYT  toàn dân, trong đó có mục tiêu đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng tham gia là HSSV theo đúng quy định hiện hành.

Cùng với đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của toàn dân, phổ biến thông tin về Luật BHYT và các quy định về chính sách BHYT, trong đó có quy định HSSV là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chỉ đạo các tổ chức cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và các quy định hiện hành. Giao Tỉnh đoàn phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An và các đơn vị có liên quan tuyên truyền về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của HSSV trong toàn tỉnh. Hàng năm, phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông về vai trò, trách nhiệm  tham gia BHYT HSSV và phổ biến thông tin về Luật BHYT, các quy định về chính sách BHYT cho ĐVTN và HSSV toàn tỉnh.

Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các đối tượng HSSV trong việc tham gia BHYT. Xác định việc chỉ đạo thực hiện thành công mục tiêu 100% HSSV trên địa bàn quản lý tham gia BHYT là nhiệm vụ chính trị hằng năm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đưa tiêu chí HSSV tham gia BHYT vào nội dung xem xét công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng.

Ngoài ra, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho HSSV về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của HSSV nhà trường; phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh để thực hiện thành công mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT. Xác định đây là nhiệm vụ hàng năm của cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho HSSV về vai trò của BHYT, đẩy mạnh việc thực hiện BHYT cho HSSV, nhất là sinh viên năm thứ 2 trở đi và có trách nhiệm thu kinh phí đóng BHYT (phần tự đóng của HSSV) và lập danh sách cấp thẻ BHYT gửi cho cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kịp thời cho HSSV.

.

P.V

.