Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201802/phai-co-chung-chi-hanh-nghe-hay-chi-can-chung-chi-dao-tao-782207/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201802/phai-co-chung-chi-hanh-nghe-hay-chi-can-chung-chi-dao-tao-782207/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phải có chứng chỉ hành nghề hay chỉ cần chứng chỉ đào tạo? - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 24/02/2018, 09:59 [GMT+7]

Phải có chứng chỉ hành nghề hay chỉ cần chứng chỉ đào tạo?

Kể từ ngày 1/1/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu... thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
 
Sở Giao thông vận tải Phú Yên được Bộ Giao thông vận tải quyết định giao ủy thác quản lý, bảo trì các tuyến Quốc lộ 25, 29, 19C; UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, bảo trì các tuyến Tỉnh lộ.
 
Để thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình sửa chữa thường xuyên, bảo trì đường bộ, khắc phục bão lũ các tuyến Quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải ủy thác và các tuyến Tỉnh lộ do UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, UBND tỉnh Phú Yên đã quyết định thành lập Ban Quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh trực thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý đầu tư xây dựng.
 
Thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Sở Giao thông vận tải Phú Yên đã quyết định thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu và Tổ thẩm định đấu thầu. Các thành viên trong Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu và Tổ thẩm định đấu thầu đều có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.
 
Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Lưu Đức Quỳnh hỏi, các cá nhân thuộc Ban quản lý dự án này tham gia trực tiếp vào các công việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT không?
 
Các cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải Phú Yên thực hiện công tác thẩm định trong đấu thầu đối với các dự án do Sở này làm chủ đầu tư theo nhiệm vụ được giao thì có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT không?
 
Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:
 
Theo quy định tại Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, kể từ ngày 1/1/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
 
Theo đó, trường hợp Ban quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ là Ban quản lý dự án chuyên nghiệp thì kể từ ngày 1/1/2018, các cá nhân thuộc Ban quản lý dự án này tham gia trực tiếp vào các công việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
 
Ngoài ra, trường hợp các cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải Phú Yên thực hiện công tác thẩm định trong đấu thầu đối với các dự án do Sở này làm chủ đầu tư theo nhiệm vụ được giao thì không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu nhưng phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.
 
Chinhphu.vn
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.