Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201405/quy-dinh-moi-trong-thi-tot-nghiep-thpt-480091/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201405/quy-dinh-moi-trong-thi-tot-nghiep-thpt-480091/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quy định mới trong thi tốt nghiệp THPT - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 04/05/2014, 09:21 [GMT+7]

Quy định mới trong thi tốt nghiệp THPT

Theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 4 môn; trong đó có 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ.

Thời gian làm bài đối với mỗi môn thi Toán và Ngữ văn là 120 phút; Lịch sử và Địa lí là 90 phút; Vật lí, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ là 60 phút.

Thi tốt nghiệp THPT chỉ có 2 môn thi bắt buộc là Văn và Toán
Thi tốt nghiệp THPT chỉ có 2 môn thi bắt buộc là Văn và Toán

Về cách tính điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) và điểm xếp loại tốt nghiệp (ĐXL), thay vì chỉ căn cứ vào điểm các bài thi thì theo Thông tư mới, sẽ kết hợp kết quả thi và điểm trung bình cả năm lớp 12 để tính điểm xét tốt nghiệp, điểm xếp loại tốt nghiệp.

Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp được tính là: Tổng điểm 4 bài thi cộng tổng điểm khuyến khích (nếu có) chia cho 4, sau đó cộng điểm trung bình cả năm lớp 12 và chia 2.

Điểm xếp loại tốt nghiệp được tính là: Điểm trung bình 4 bài thi cộng điểm trung bình cả năm lớp 12 và chia 2.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/5/2014.

.

Nguồn: chinhphu.vn