Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201810/neu-guong-tro-thanh-viec-lam-tu-giac-thuong-xuyen-va-la-nep-van-hoa-820412/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201810/neu-guong-tro-thanh-viec-lam-tu-giac-thuong-xuyen-va-la-nep-van-hoa-820412/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và là nếp văn hóa' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 24/10/2018, 15:34 [GMT+7]

'Nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và là nếp văn hóa'

(Congannghean.vn)-Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An về kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An. Phóng viên Báo Công an Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Xuân Sơn về vấn đề này, xin giới thiệu đến bạn đọc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng chiến sỹ tại lễ nhận quân TP Vinh năm 2018
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng chiến sỹ tại lễ nhận quân TP Vinh năm 2018

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá về kết quả, quá trình triển khai Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư được thực hiện tại Đảng bộ Nghệ An?

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn: Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 29 đảng bộ trực thuộc (trong đó 21 đảng bộ huyện, thành phố, thị xã), 1.588 tổ chức cơ sở đảng với 189.588 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tích to lớn, toàn diện.

Ngay sau khi có Quy định số 101-QĐ/ TW của Ban Bí thư, ngày 5/2/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 09-HD/TU, hướng dẫn thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; trong đó nêu rõ trách nhiệm, tính tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành trong việc gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng, tính tự giác, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên; ngoài ra, Hướng dẫn cũng nêu rõ những nội dung, quy trình, đối tượng nêu gương, đánh giá việc nêu gương theo định kỳ hàng tháng, hàng năm của cán bộ, đảng viên từ chi bộ.

Cùng với việc tổ chức quán triệt Quy định số 101, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 03,05 CT/TW, trong 5 năm (2012-2017), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương như Quy định số 55-QĐ/TW của BCH Trung ương về công tác kiểm tra của công tác tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ; đảng viên; Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay đến cán bộ chủ chốt, các cấp ủy đảng... Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch như: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/3/2012 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; giai đoạn 2011-2015”; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 3/12/2013 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; kế hoạch học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm... Đặc biệt, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 07-ĐA ngày 30/5/2014 về “Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại của cán bộ, đảng viên”, Đề án đã thực sự tạo luồng gió mới trong nhận thức, tư duy và hành động, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ; đảng viên, phát động phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung của tỉnh.

Ngoài ra, chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, Tỉnh ủy đã lựa chọn 4 địa phương để chỉ đạo điểm việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy và sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp ủy địa phương trong tỉnh, có thể nói, Quy định số 101-QĐ/TW đã đi vào thực tiễn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tính gương mẫu trong công tác, học tập, rèn luyện. Thông qua việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW đã làm chuyển biến căn bản nhận thức, hành vi, thái độ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; có lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối đổi mới của Đảng; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, có thái độ tích cực trong đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Đề cao ý thức tổ chức kỷ luật; có ý thức xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động của khu dân cư, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về Dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương?

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn: Có thể thấy, nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn và kịp thời trước đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo sức lan tỏa lớn. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu hiện như: Nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban chấp hành Trung ương ban hành Quy định “về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương” là hết sức phù hợp trong tình hình hiện nay, được đông đảo đảng viên, nhân dân quan tâm, ủng hộ và đánh giá cao. Đây được xem là bước hoàn thiện, cụ thể hóa các Quy định trước đó về việc nêu gương cán bộ, đảng viên. So với Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, lần này Trung ương đã nâng tầm từ quy định của Ban Bí thư lên Quy định của BCH Trung ương. Từ quy định là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu nay chỉ rõ là “Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương”. Đây là quy định có ý nghĩa rất lớn về mặt chính trị. Theo đó, điểm cốt lõi của đề án trình Trung ương lần này là “Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu”. Tại các điều được dành riêng để quy định cụ thể đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BCH Trung ương dựa trên nguyên lý “có xây, có chống và xây trước, chống sau”, “cấp trên làm gương cho cấp dưới”.

Có thế nói, Đề án về Quy định trách nhiệm nêu gương trình Ban Chấp hành Trung ương lần này được soạn thảo, chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết, được cụ thể ở nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến công việc, lối sống hàng ngày của đảng viên, với nội hàm nhắc nhở, giáo dục, rèn luyện, giữ gìn. Việc ban hành quy định mới chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí lãnh đạo cấp cao, những vị trí chủ chốt ở mọi cấp. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Từ đó góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

.

Tuệ Trang (Thực hiện)

.