Thứ Tư, 20/12/2017, 16:37 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Góp ý dự thảo Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

(Congannghean.vn)-Chiều 20/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Tham dự có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương. PGS.TS, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

PGS.TS, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.
PGS.TS, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất (đấu giá đất) trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho Nhà nước và địa phương. Tuy nhiên, qua theo dõi, việc tổ chức đấu giá đất tại hầu hết các địa phương, nhất là Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương… vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, tạo kẽ hở cho các đối tượng xấu lợi dụng tham gia, can thiệp, dàn xếp hoạt động đấu giá đất để trục lợi, xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, gây thất thoát thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT.

Trước tình hình đó, ngày 13/1/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 03/2017 ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, Quyết định này đã ban hành trong bối cảnh Luật đấu giá tài sản năm 2016 đã được thông qua, nhưng chưa có hiệu lực thi hành. Sau ngày 1/7/2017, nhiều quy định trong Quyết định số 03 không còn phù hợp với Luật đấu giá tài sản và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Mặt khác, các vấn đề về tình trạng cò đất vẫn chưa khắc phục được. Do vậy, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp dự thảo quyết định mới để thay thế Quyết định số 03.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến Dự thảo: Trách nhiệm của các chính quyền, lực lượng chức năng?  Về các hành vi bị nghiêm cấm? Hình thức đấu giá? Việc áp dụng các quy định tại Điều 218 và Điều 222 của Bộ luật Hình sự 2015 đối với các đối tượng “cò đất” như thế nào? Quy định về thành lập Đoàn giám sát cuộc bán đấu giá…

Kết luận Hội nghị, PGS.TS, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh đã thống nhất một số nội dung các đại biểu trao đổi. Đồng thời, yêu cầu bộ phận liên quan tổng hợp để trình UBND tỉnh.

.

Phan Tuyết – Mai Hậu

.