Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201712/be-mac-ky-hop-thu-5-hdnd-tinh-khoa-xvii-bieu-quyet-thong-qua-27-nghi-quyet-ve-kinh-te-xa-hoi-772668/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201712/be-mac-ky-hop-thu-5-hdnd-tinh-khoa-xvii-bieu-quyet-thong-qua-27-nghi-quyet-ve-kinh-te-xa-hoi-772668/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Biểu quyết, thông qua 27 Nghị quyết về kinh tế - xã hội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 20/12/2017, 12:28 [GMT+7]
Bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII

Biểu quyết, thông qua 27 Nghị quyết về kinh tế - xã hội

(Congannghean.vn)-Sau 2,5 ngày làm việc, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình; trong đó thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đến mọi mặt đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.
Chủ tọa kỳ họp phiên họp ngày 20/12
Chủ tọa kỳ họp phiên họp ngày 20/12.
Đại biểu Trần Duy Ngoãn- đơn vị Hoàng Mai phát biểu biểu quyết về các Nghị quyết trình kỳ họp
Đại biểu Trần Duy Ngoãn- đơn vị Hoàng Mai phát biểu biểu quyết về các Nghị quyết trình kỳ họp.
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua 27 Nghị quyết trình kỳ họp gồm:
 
1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018;
 
2. Nghị quyết về đầu tư công năm 2018;
 
3. Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015;
 
4. Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016;
 
5. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018;
 
6. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, điều 62 Luật Đất đai; 
Đại biểu biểu quyết các quyết nghị
Đại biểu biểu quyết các Nghị quyết.
7. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1, điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình;
 
8. Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2018;
 
9. Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước năm 2018;
 
10. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn (thay thế Nghị quyết 125/2014 ngày 16/7/2014 và Nghị quyết 200/2015 ngày 20/12/2015);
 
11. Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, vườn cây đầu dòng, rừng giống;
 
12. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017- 2020; 
 
13. Nghị quyết quy định một số mức chi sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017- 2020; 
 
14. Nghị quyết quy định về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng;
 
15. Nghị quyết quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị;
 
16. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định;
17. Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội;
 
18. Nghị quyết thông qua kết quả giám sát tình hình quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị;
 
19. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dụng Nghị quyết số 70/2012 ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về phế duyệt Quy hoạch mạng lưới phát triển giáo dục- đào tạo giai đoạn 2012- 2020;
 
20. Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình “Sữa học đường” giai đoạn 2018-2020;
 
21. Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;
 
22. Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn; 
 
23. Nghị quyết về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016- 2021;
 
24. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021;
 
25. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh;
 
26. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018;
 
27. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Nghệ An.
Các nghị quyết được thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân trên mọi mặt đời sống xã hội
Các Nghị quyết được thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân trên mọi mặt đời sống xã hội.

Cuối buổi sáng, kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình và thời gian đề ra; tiến hành Bế mạc Kỳ họp thứ 5. Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp này, đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII đã quyết nghị về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-  xã hội năm 2018 và các vấn đề quan trọng liên quan. Đồng thời có kế hoạch cụ thể đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết, việc tuân theo pháp luật của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội và cộng đồng dân cư, đưa các nghị quyết sớm vào cuộc sống, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.

.

Xuân Thống

.