Thứ Ba, 01/12/2020, 09:07 [GMT+7]

Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị

Chiều 30/11/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Công an nhân dân (CAND). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

  Dự Hội nghị có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các vụ chức năng của các ban đảng Trung ương; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các đơn vị thuộc Đảng bộ CATW và đại diện Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Hội nghị nhằm mục đích kịp thời đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp ủy về công tác tổ chức đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

   

  Để Hội nghị đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, thiết thực góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các đại biểu tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức đại hội vừa qua; đặc biệt là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là những vấn đề rất quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII đã đề ra: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng CAND cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phòng ngừa có hiệu quả các nguy cơ xung đột xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước; xây dựng Đảng bộ CATW và các tổ chức đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh, thực sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực lãnh đạo; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại”.

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

  Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW nêu rõ: Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Xác định, việc tổ chức đại hội đảng các cấp là tiền đề quan trọng cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng; trong hơn 01 năm qua, Đảng ủy CATW đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các hướng dẫn của Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong CAND và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, nội dung, tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đại hội đảng các cấp trong CAND thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng. Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII thực sự mẫu mực, tiêu biểu như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...

  Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Đảng ủy CATW và các cấp ủy trong CAND đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động chào mừng các ngày lễ của đất nước, 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chào mừng Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII và Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, tích cực giúp đỡ nhân dân ứng phó với bão lũ, sạt lở đất...
  Thứ trưởng Bùi Văn Nam điều hành phần thảo luận tại Hội nghị.

  Nhìn chung, Đảng ủy CATW và các cấp ủy trong CAND đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Dự thảo báo cáo chính trị được các cấp ủy chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chất lượng. Các báo cáo đã thể hiện được sự tâm huyết, trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn hơn trong nhiệm kỳ. Báo cáo kiểm điểm của nhiều cấp ủy đã phản ánh đúng, đầy đủ năng lực, uy tín, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm thiết thực. Đa số đại hội, nhất là đại hội cấp trên cơ sở đã phát huy dân chủ, dành nhiều thời gian cho thảo luận các dự thảo văn kiện; không khí thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, chất lượng. Công tác nhân sự đại hội được thực hiện khách quan, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Kết quả bầu cử Cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra cơ bản đúng đề án nhân sự được cấp trên thông qua...  

  Trên cơ sở báo cáo, đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 trong CAND, tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá những ưu điểm, thiếu sót trong công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm có giá trị thực tiễn, nhất là những kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

  Bộ trưởng Tô Lâm; Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong CAND.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, qua công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND thành công tốt đẹp, Đảng ủy CATW cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu, không chỉ góp phần bổ sung phát triển lý luận, kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội đảng, mà còn có giá trị thực tiễn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác của đảng bộ, đơn vị nhiệm kỳ tới.

  Tuy nhiên, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nêu rõ, Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII và đại hội đảng bộ các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020 - 2025 mới chỉ là kết quả, thành công bước đầu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong cả nhiệm kỳ vẫn còn ở phía trước. Do đó, đồng chí Bộ trưởng đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các cấp ủy tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện của đại hội; thực hiện việc phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ cấp ủy theo phương án nhân sự đã được duyệt. Chú trọng và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không tái cử; kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa để triển khai tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương.

  Toàn cảnh Hội nghị.

  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2021 theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, ngay từ những ngày đầu, tạo khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới trong cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII và các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ CATW và các tổ chức đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực lãnh đạo; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, bảo đảm cho nghị quyết đại hội và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả...

  Các đại biểu tham dự Hội nghị.

  Tại Hội nghị, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã trao Bằng khen tặng 102 tập thể, 229 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong CAND.

  .

  Nguồn: Bộ Công an