Thứ Tư, 28/08/2019, 11:26 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Congannghean.vn)-Sáng 28/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”. Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng các phòng, Trưởng Công an các huyện. Hội nghị do GS. TS Hoàng Chí Bảo trình bày.

Tại điểm cầu Nghệ An
Tại điểm cầu Nghệ An

Tại Hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã truyền tải những câu chuyện cảm động và chân thực về cuộc đời, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất, nhà lãnh đạo tài ba. Tư tưởng “nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nước, vì dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” luôn được Bác thể hiện trong việc làm, cuộc sống. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – tư tưởng luôn gắn liền với đạo đức, tư tưởng đạo đức trở thành hành động đạo đức, thể hiện một cách cảm động qua hành vi, lối sống và trở thành phong cách nổi bật của Người. GS.TS Hoàng Chí Bảo khẳng định, bản Di chúc 1.000 từ của Bác Hồ để lại qua thời gian đã trở thành bảo vật quốc gia, có giá trị tinh thần to lớn đối với dân tộc. Toàn bộ bản Di chúc là niềm tin vào thắng lợi của cách mạng và niềm tin Việt Nam ngày càng phát triển, to đẹp hơn sau khi chiến tranh kết thúc. 50 năm qua, Di chúc của Người với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Di chúc là sự tổng kết lý luận và thực tiễn về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam, là lý luận về đổi mới và tương lai phát triển của đất nước.

Hội nghị trực tuyến về Di chúc Hồ Chí Minh do Bộ Công an tổ chức
Hội nghị trực tuyến về Di chúc Hồ Chí Minh do Bộ Công an tổ chức

Sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc ấm no cho nhân dân, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

.

Mai Hậu

.