Thứ Ba, 20/08/2019, 11:50 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05

(Congannghean.vn)-Sáng 20/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An, có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Thái Thanh Quý, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng các ban, ngành, lãnh đạo các ngành và địa phương. 
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An
Tại Hội nghị, báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương khẳng định:  Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị từng ngành, từng địa phương, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa, an ninh quốc phòng. Nhìn chung, qua 3 năm, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên toàn quốc đã đạt kết quả tích cực và khá đồng bộ, nhiều nội dung sáng tạo, có tính đột phá. Việc học tập trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức. 
 
 
Cũng trong 3 năm qua, trên toàn quốc, ngày càng xuất hiện cách làm hay, mô hình mới, kinh nghiệm quý với nhiều cán bộ đi đầu trong các lĩnh vực, sát với tình hình thực tế. Từ đó, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với Đảng, tạo thành khối thống nhất, làm vai trò, uy tín của Đảng ngày càng được nâng lên. Phân tích những ưu điểm, kết quả đạt được, báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 cũng chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế, những bài học phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để các địa phương, các ngành cùng tập trung nghiên cứu, triển khai hiệu quả, thực chất hơn. Trong đó, phải gắn việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, các ngành, các địa phương cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đọc, nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05; phát huy, nhan rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích  các cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong nhân dân. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với triển khai các nghị quyết, chỉ thị quy dịnh của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm trong thời gian qua;  quá trình thực hiện phải đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
.

MAI HẬU

.