Thứ Năm, 13/06/2019, 14:04 [GMT+7]

Nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Theo chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 13/6, trong phiên họp toàn thể biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Quốc hội đã nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường ngày 24/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua.

Quốc hội đã nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) trước khi biểu quyết thông qua
Quốc hội đã nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) trước khi biểu quyết thông qua

Theo đó, nhiều nội dung của thảo Luật tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội  như tách bạch các nội dung quy định về thuế với các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và bảo đảm việc áp dụng quy trình của quản lý thuế đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước; căn cứ quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan, Chính phủ quy định việc áp dụng quy định quản lý khoản thu về thuế của Luật này để quản lý thu đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Bổ sung hành vi nghiêm cấm trong việc chuyển giá; bổ sung hành vi bị cấm đối với việc làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá huỷ hệ thống thông tin về người nộp thuế. Rà soát, chỉnh lý quy định về trách nhiệm của Bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án đảm bảo phù hợp với Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự; bổ sung trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước trong việc chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, để phù hợp với Luật Xuất cảnh, nhật cảnh đối với trường hợp khi xuất cảnh phải hoàn thành nghĩa vụ thuế, dự thảo bổ sung quy định “nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh”.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm thực hiện kiến nghị kết luận của cơ quan kiểm toán và thanh tra

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho hay, để bảo đảm trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế theo quy định của các luật chuyên ngành, tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo bổ sung nội dung quy định cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước và để đảm bảo khách quan, minh bạch, bổ sung quy định khi người nộp thuế chưa đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp thì người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế và cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước xem xét lại nghĩa vụ thuế phải nộp; Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, việc quy định như vậy đã khẳng định cơ quan quản lý thuế là đối tượng kiểm toán, thanh tra và phải có trách nhiệm thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước và Thanh tra nhà nước. Đồng thời, quy định này cũng tập trung xử lý với trường hợp người nộp thuế khi không đồng ý với số thuế phải nộp khi cơ quan quản lý thuế tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, không xử lý các hành vi khác tại các luật chuyên ngành. Để bảo đảm quyền khởi kiện của người nộp thuế (bên thứ ba), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ yêu cầu Chính phủ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, bổ sung các quy định để bảo đảm quyền khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế (bên thứ ba) đối với kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước khi tiến hành sửa đổi hệ thống pháp luật có liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo trước Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo trước Quốc hội

Quy định rõ thẩm quyền xóa nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Thảo luận tại hội trường có ý kiến cho rằng, Điều 85 quy định về điều kiện để xóa nợ, trong khi các khoản xóa nợ 5 tỷ, 10 tỷ, 15 tỷ đều tập trung vào đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, nhưng dự thảo Luật chỉ quy định Chủ tịch UBND tỉnh quyết định sau khi có doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản mà không quy định về mức tiền được xóa. Đối với hộ kinh doanh được xóa sau 10 năm nhưng doanh nghiệp, hợp tác xã không thấy quy định thời hạn bao nhiêu năm xóa hay đủ điều kiện phá sản là đủ điều kiện được xóa nợ ngay.

Giải trình về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải làm rõ, Điều 85 dự thảo Luật quy định xóa nợ đối với 3 đối tượng: (1) doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản mà không còn tài sản để nộp thuế; (2) cá nhân đã chết, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp thuế; (3) các khoản tiền thuế nợ đã quá 10 năm mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng không có khả năng thu hồi.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản, dự thảo Luật quy định thẩm quyền xóa nợ quy định giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh nên trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản không quy định khoản nợ phải quá 10 năm và cũng không quy định mức tiền xóa nợ (không giới hạn về mức tiền xoá nợ).

Đối với khoản nợ của doanh nghiệp đã quá 10 năm mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng không có khả năng thu hồi, dự thảo Luật quy định thẩm quyền xóa nợ như sau: dưới 5 tỷ đồng giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh; từ 5 đến 10 tỷ đồng giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; từ 10 đến 15 tỷ đồng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính và trên 15 tỷ đồng giao Thủ tướng Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội tại phiên họp
Đại biểu Quốc hội tại phiên họp

Ngoài ra, báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung nhưkhôi phục mã số thuế; thời hạn nộp thuế; xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế…

Sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua, Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Đối với quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam

.