Thứ Tư, 12/06/2019, 16:00 [GMT+7]

Khắc phục khó khăn, bất cập trong quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

Giải trình làm rõ thêm ý kiến đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được ban hành là sự cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục những khó khăn, bất cập trong thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam trong những năm qua.
 
Dự án Luật này được xây dựng theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, ý kiến của các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, ý kiến của các đại biểu Quốc hội.
 
Thay mặt Ban soạn thảo dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Công an cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã quan tâm và có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc với dự án Luật khi thảo luận ở Tổ và tại hội trường. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm cao nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật và đều đã được Ban soạn thảo ghi chép, tiếp thu.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được ban hành là sự cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được ban hành là sự cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013.
Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, các ý kiến về việc quy định đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành; tính khả thi của hộ chiếu điện tử; ý kiến về các quy định hộ chiếu là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có giá trị thay thế căn cước công dân, chứng minh nhân dân;
 
Việc mở rộng đối tượng được cấp giấy thông hành và quy định trong Luật theo trình tự, thủ tục cấp giấy thông hành; ý kiến về đề nghị đồng nhất số định danh cá nhân với hộ chiếu; phạm vi, thủ tục quy định những đối tượng chưa được xuất cảnh, không được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh, cấm xuất nhập cảnh; quy định về nguy cơ bệnh dịch, nhất là bệnh dịch truyền nhiễm; việc giải quyết trong các trường hợp bị mất hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu, các giấy tờ có liên quan trong trường hợp công dân đang ở nước ngoài; ý kiến đề nghị quy định rõ về hộ chiếu điện tử, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành, khái niệm về xuất nhập cảnh bất hợp pháp;
 
Quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của công dân Việt Nam và các cơ quan quản lý, trách nhiệm bảo hộ công dân Việt Nam khi ở nước ngoài; vấn đề xử lý về dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh; ý kiến về lệ phí xuất cảnh của công dân Việt Nam, quy định về dẫn độ công dân Việt Nam ra nước ngoài… đều đã được Ban soạn thảo tiếp thu.
 
Thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan và nhân dân tiếp tục quan tâm, cho ý kiến với dự án Luật.
 
Bộ trưởng cho biết, Ban soạn thảo sẽ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, các cơ quan liên quan tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tới theo đúng chương trình. 
.

Thu Thuỷ