Chủ Nhật, 09/06/2019, 10:17 [GMT+7]

Những cơ hội, thách thức của Cuộc cách mạng 4.0 đối với công tác công an

Chào mừng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5), vừa qua, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an tổ chức buổi học tập chuyên đề “Sự tiến bộ của khoa học công nghệ trong thời đại cách mạng 4.0, những cơ hội, thách thức đối với công tác công an” cho cán bộ, chiến sỹ Văn phòng và cán bộ, chiến sỹ Cục Đối ngoại Bộ Công an. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và trực tiếp giảng bài.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trực tiếp giảng bài tại buổi học tập.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trực tiếp giảng bài tại buổi học tập.

Tại buổi học tập, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã truyền đạt tới các cán bộ, chiến sỹ những vấn đề cơ bản về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0): Nhận thức, đặc trưng, những lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; Những cơ hội, thách thức mà Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại cũng như những yêu cầu đặt ra đối với công tác công an trong tình hình hiện nay.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu ra 15 lĩnh vực chủ đạo, trong đó nhấn mạnh tới vấn đề trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, người máy, công nghệ in 3D, Internet kết nối vạn vật và giới thiệu về 21 sản phẩm công nghệ định hình tương lai kỹ thuật số vào năm 2025 được Diễn đàn kinh tế thế giới công bố. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề cập đến tác động của Cuộc cách mạng 4.0 tới các mặt của đời sống xã hội, kinh tế, văn hóa, môi trường, an ninh quốc phòng, sức ép gia tăng dòng nhập cư và những tác động lên chính quyền, con người.

Toàn cảnh buổi học tập chuyên đề.
Toàn cảnh buổi học tập chuyên đề.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã chỉ ra những thách thức từ an ninh phi truyền thống gồm 04 vấn đề, 10 mối đe dọa, 28 rủi ro toàn cầu; những thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và tác động của cuộc cách mạng 4.0 đối với báo chí truyền thông hiện nay...

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.