Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201605/cong-tac-cong-an-trong-xay-dung-nong-thon-moi-2016-va-giai-doan-2016-2020-679425/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201605/cong-tac-cong-an-trong-xay-dung-nong-thon-moi-2016-va-giai-doan-2016-2020-679425/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công tác Công an trong xây dựng nông thôn mới 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 27/05/2016, 08:21 [GMT+7]

Công tác Công an trong xây dựng nông thôn mới 2016 và giai đoạn 2016 - 2020

Sáng 26/5/2016, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Công an về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự, có đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lực lượng Công an đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ theo sự phân công của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung, yêu cầu của tiêu chí an ninh, trật tự (ANTT) xã hội được giữ vững trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua đó quần chúng nhân dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm ANTT khu vực nông thôn.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tiếp theo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn trật tự xã hội.

Xây dựng, nhân rộng xã đạt tiêu chí ANTT xã hội; các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn nông thôn.

Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ Công an.
Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Tiếp tục hoàn thiện các mặt công tác đã đề ra; phát triển kinh tế - xã hội nông thôn gắn với tiêu chí về ANTT, đảm bảo cho việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu tăng số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tập trung đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT tại các địa bàn khu vực nông thôn. Bố trí đủ biên chế, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho cán bộ Công an cơ sở.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia ý kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu dự Hội nghị.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam với các đại biểu dự Hội nghị.

Sau khi nghe Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trình bày Báo cáo Tổng kết 5 năm công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015, các đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, bài học kinh nghiệm nhằm làm sáng tỏ hơn những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020…

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 129 tập thể, 138 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 -  2015.

.

Nguồn: Bộ Công an

.