Thứ Ba, 27/06/2023, 16:38 [GMT+7]

Bế mạc Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023

Chiều 26/6/2023, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại nửa nhiệm kỳ việc triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII đã bế mạc, hoàn thành chương trình, mục tiêu, yêu cầu đề ra.
  Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị rất tâm huyết và trách nhiệm, đã đi thẳng vào những khó khăn, bất cập, tồn tại cần tập trung giải quyết, đặc biệt, đã có những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đề ra từ nay đến cuối năm 2023 và đến hết nhiệm kỳ. 
   
  Thay mặt Đảng ủy CATW, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả, chiến công, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác mà lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã đạt trong 6 tháng đầu năm 2023 và nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
   

  Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những kết quả, thành tích của lực lượng CAND đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 và nửa nhiệm kỳ qua là hết sức to lớn và rất quan trọng, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá “Lực lượng CAND đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định được vai trò, vị trí và uy tín của mình”.

  Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương cần quyết tâm thực hiện thực chất, hiệu quả, có chất lượng các mặt công tác công an. Tập trung thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 05 của Chính phủ và các đề án thành phần đã được phê duyệt. Tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án đảm bảo chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, theo đúng lộ trình, tính toán bố trí nhân lực, kinh phí để thực hiện các đề án kết hợp với thường xuyên tăng cường kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; xác định đây là nội dung quan trọng, phải thực hiện quyết liệt, kiên trì đến hết nhiệm kỳ và thời gian tiếp theo.

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.
  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

   Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ mục tiêu “Đảng bộ Công an các cấp giữ vững và tiếp tục là Đảng bộ mẫu mực, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; xác định nhiệm vụ tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng con người là then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vừa hồng, vừa chuyên, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Đảng ủy CATW, Chỉ thị số 11 của Bộ Công an.

   
  Công an các đơn vị, địa phương cần nâng cao nhận thức, quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt hơn nữa công tác nghiệp vụ cơ bản để làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu các giải pháp chiến lược với Đảng, Nhà nước và cấp ủy các cấp trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp; tập trung giải quyết từ gốc rễ của vấn đề, đó là xóa đói, giảm nghèo cho người dân, giải quyết mâu thuẫn trong Nhân dân.
   
  Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả mọi yếu tố tiềm ẩn phức tạp từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung kiềm chế, từng bước xóa bỏ những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng nổi lên trong thời gian qua.
   
  Trong công tác phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng nêu rõ yêu cầu: “Triển khai quyết liệt, đồng bộ, kiên trì, xuyên suốt từ Bộ đến cơ sở các giải pháp phòng, chống tội phạm, kéo giảm tội phạm bền vững; phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”. Qua đó, Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện sớm tội phạm theo từng lĩnh vực, từng tuyến, địa bàn để chủ động các giải pháp phòng ngừa, loại trừ các nguyên nhân, điều kiện hình thành, phát sinh tội phạm; đồng thời, tổ chức đấu tranh trấn áp các loại tội phạm theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực theo phương châm “Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công quyết liệt các loại tội phạm – lấy phòng ngừa là chính – kết hợp đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm – không để tội phạm lộng hành gây bức xúc xã hội”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; chủ động phát hiện những vấn đề nổi cộm, nguy cơ phát sinh tội phạm về kinh tế, để có biện pháp phòng ngừa, cảnh tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
   
  Trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục thể hiện rõ vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, tạo bước “đột phá”, chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đồng chí Bộ trưởng lưu ý, lực lượng Công an 04 cấp phải đồng thời làm tốt cả hai vai trò, đó là vai trò bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, duy trì cấp căn cước cho 100% công dân và vai trò thường trực tại 04 cấp để tham mưu thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP bảo đảm đúng nội dung, thời gian, tạo lan tỏa trong xã hội.
   
  Công an các đơn vị, địa phương bám sát chỉ đạo triển khai thực hiện cắt giảm ngay các giấy tờ liên quan đến thông tin thân nhân, quan hệ thân nhân và xác định cư trú đối với thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Nghị định số 59 và Nghị định 104 của Chính phủ; bảo đảm hiệu năng, tối ưu các chức năng của Cổng dịch vụ công Bộ Công an; đồng thời rà soát, tái cấu trúc, đơn giản hóa các quy trình điện tử đảm bảo người dân nộp hồ sơ trực tuyến được thuận tiện, nhanh chóng, kịp thời… Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thống nhất các giải pháp có tính đột phá, đồng bộ, xuyên suốt trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới; thực hiện đúng, đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh sát giao thông.
   
  Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, Bộ trưởng Tô Lâm để nghị, phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản – chiến lược – lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy; lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực trong công tác này. Triển khai các biện pháp kiềm chế cháy, nổ kéo giảm các vụ cháy, nổ lớn; chủ động lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy…
   Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
  Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .