Thứ Tư, 26/04/2023, 08:35 [GMT+7]

Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp

Ngày 25/4/2023 tại Hà Nội, Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng chủ trì Lễ ký kết.

  Tham dự Lễ ký kết có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn, lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; lãnh đạo các Công đoàn ngành Trung ương, lãnh đạo một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố có đông công nhân lao động…

  Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng các cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
  Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng các cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
   
  Đồng chí Nguyễn Đình Khang trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tặng các cá nhân thuộc Bộ Công an.
  Đồng chí Nguyễn Đình Khang trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tặng các cá nhân thuộc Bộ Công an.
  Qua 05 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 03 ngày 12/9/2017 giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội giữa lực lượng Công an và các cấp Công đoàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phối hợp. 

  Các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, những vấn đề khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, công nhân lao động, nhất là thời điểm trước, trong và sau dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự. Hai Bên đã phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh các hành vi phạm tội trong lĩnh vực lao động, công đoàn; bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, tổ chức Công đoàn các cấp, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được duy trì, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để công nhân, viên chức, lao động yên tâm lao động, sản xuất; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội. 

  Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Đình Khang ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
  Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Đình Khang ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  Trên cơ sở kết quả phối hợp thực hiện Quy chế số 03, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an thống nhất ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn mới, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực lao động, công đoàn, phòng chống tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức lao động, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan Công đoàn các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.
  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

  Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc ký kết Quy chế phối hợp mới giữa hai cơ quan sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới, nhất là trong xây dựng chính sách, pháp luật và nâng cao uy tín, vị thế của lực lượng Công an nhân dân, của tổ chức Công đoàn Việt Nam; trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử vào công tác chuyển đổi số của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; qua đó tăng cường đoàn kết, gắn bó để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó cho lực lượng Công an nhân dân và Công đoàn Việt Nam…

  Chân thành cảm ơn sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn đối với lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của các đồng chí đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới. 

  Các đại biểu dự buổi Lễ.
  Các đại biểu dự buổi Lễ.

  Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng 10 cá nhân thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khang trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tặng 09 cá nhân thuộc Bộ Công an. 

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .