Thứ Sáu, 11/11/2022, 10:08 [GMT+7]

Phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực

Sáng 10/11/2022, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng Đoàn chủ trì Hội nghị công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

  Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Phó trưởng Đoàn; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, KTNN, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội.

  Làm việc với Đoàn có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng KTNN; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng KTNN; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố dự thảo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng KTNN. Theo đó, trong 10 năm qua (từ năm 2011 – 2021), Ban cán sự đảng KTNN đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC nói chung; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nói riêng; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực này gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành.

  Toàn cảnh Hội nghị.
  Toàn cảnh Hội nghị.

  Ban cán sự đảng KTNN đã ban hành 155 văn bản lãnh đạo chỉ đạo; các quy trình, quy định nội bộ nhằm phòng ngừa các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán. Trong 10 năm qua, KTNN tiếp nhận 891 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị; đã xử lý theo thẩm quyền 83 đơn, không thuộc thẩm quyền 808 đơn; chuyển 03 đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan điều tra xem xét, giải quyết theo quy định. Thực hiện 2.116 cuộc kiểm toán và phát hành 2.468 Báo cáo kiểm toán. Đã phát hiện, chuyển 32 vụ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

  Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, chặt chẽ, kịp thời; thông báo kết quả kiểm toán tới các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, từ đó, cung cấp kịp thời thông tin cho các cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử lý nguồn tin về tội phạm.

  Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, trong đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên đề đối với công tác này còn ít, hầu hết lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra… Kết quả phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của cấp ủy, tổ chức đảng qua công tác kiểm tra, giám sát; công tác tự phát hiện của các đơn vị; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ chưa nhiều…

  Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác PCTN, TC nói chung, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng của Ban cán sự đảng KTNN trong thời gian qua.

  Đại tướng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.
  Đại tướng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.

  Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm đề nghị, Ban cán sự đảng KTNN cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là một số nội dung trọng tâm về nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong tình hình mới. Tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác PCTN, TC. Đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực…

  Đối với ngành KTNN, Đại tướng Tô Lâm đề nghị cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để tiến hành kiểm toán. Thường xuyên kiểm tra, thẩm tra kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán; kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động kiểm toán...; cần nhận diện các dấu hiệu tội phạm thường gặp trên các lĩnh vực để nâng cao chất lượng phát hiện tội phạm trong quá trình kiểm toán…

  Tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của Đoàn kiểm tra, đặc biệt là phát biểu kết luận của đồng chí Trưởng Đoàn, đồng chí Ngô Văn Tuấn khẳng định, Ban cán sự đảng KTNN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong thời gian tới…

  Đồng chí Ngô Văn Tuấn phát biểu đáp từ.
  Đồng chí Ngô Văn Tuấn phát biểu đáp từ.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .