Thứ Ba, 09/08/2022, 14:55 [GMT+7]

Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân” được Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay, 08/8/2022 tại Hà Nội.

  Các đồng chí: Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

  Các đại biểu tham dự Hội thảo.
  Các đại biểu tham dự Hội thảo. 

  Trình bày đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân” là hoạt động thiết thực để triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Công an nhân dân; qua đó, thống nhất nhận thức và tăng cường vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân. 

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trình bày đề dẫn Hội thảo.
  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trình bày đề dẫn Hội thảo. 

  Để Hội thảo đảm bảo chất lượng và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các ý kiến phát biểu tham luận tập trung đi sâu, phân tích, làm sáng tỏ (1) Những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; (2) Bối cảnh tình hình, chức năng, nhiệm vụ đặt ra yêu cầu phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của lực lượng Công an nhân dân; (3) Tập trung kiến nghị, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành tham luận tại Hội thảo.
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành tham luận tại Hội thảo. 
   
  Đồng chí PGS.TS Lê Văn Lợi điều hành tham luận tại Hội thảo.
  Đồng chí PGS.TS Lê Văn Lợi điều hành tham luận tại Hội thảo. 

  Trên tinh thần đó, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 128 bài viết tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và các đại biểu ở Trung ương và địa phương có giá trị cao về mặt lý luận và thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, hoạch định đường lối, chính sách. Tại Hội thảo, dưới sự điều hành của Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đại biểu đã tập trung đi sâu tham luận để phân tích, làm rõ nhiều nội dung xung quanh chủ đề của Hội thảo nhằm xây dựng tổ chức đảng trong Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

  Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.
  Các đại biểu tham luận tại Hội thảo. 

  Trong đó, nổi bật có nhiều tham luận tập trung đi sâu, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, sự cần thiết và tầm quan trọng phải ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, đảng viên như chủ đề “Tự phê bình và phê bình- vũ khí sắc bén trong đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng” của PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; chủ đề “Quán triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng lực lượng An ninh nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” của Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; chủ đề “Nâng cao nhận thức lý luận, giữ vững trận địa tư tưởng trong bối cảnh mới” của PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh …

  Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.
  Các đại biểu tham luận tại Hội thảo. 

  Nhiều tham luận cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân như tham luận của PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với chủ đề “Giải pháp chủ động phòng ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay”; chủ đề “Hoạt động đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống Đảng, Nhà nước, tán phát thông tin xấu độc trên không gian mạng ở nước ta hiện nay; thực trạng và giải pháp” của Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; chủ đề “Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng – giải pháp quan trọng để đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh” của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh…

  Phát biểu kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, các ý kiến phát biểu tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân” và các bài tham luận đăng trên Kỷ yếu Hội thảo tiếp tục khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị. Qua đó, các ý kiến tham luận đều cho rằng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới là cần phải đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh, quy chế công tác. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị Công an các cấp.

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội thảo.
  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội thảo. 

  Trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học đã đến dự và có nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết tại Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân...

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .