Thứ Năm, 23/06/2022, 08:29 [GMT+7]

Thư kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Theo đó, kể từ ngày 10/3/2019, Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương theo quy định của pháp luật.
 
Các tổ chức, các nhân, doanh nghiệp có nhu cầu tra cứu thông tin ủng hộ, vui lòng bấm chọn vào Banner
Các tổ chức, các nhân, doanh nghiệp có nhu cầu tra cứu thông tin ủng hộ, vui lòng bấm chọn vào Banner "Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương" được hiển thị trên Cổng Thông tin điển tử Bộ Công an và bấm vào file đính kèm.

Danh sách các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương sẽ được Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cập nhật vào ngày thứ 5 hàng tuần tại đây

File đính kèm

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.