Thứ Hai, 26/12/2022, 11:29 [GMT+7]

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 26/12/2022 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị

Tham dự tại điểm cầu Công an Nghệ An có đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng dự còn có các đồng chí Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, đại diện Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh và đại diện Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tại các điểm cầu.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến 63 điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến 63 điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương

Theo chương trình, các đại biểu sẽ được học tập, quán triệt 04 chuyên đề, gồm: Chuyên đề 01 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chuyên đề 02 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chuyên đề 03 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chuyên đề 04 về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Với tinh thần, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII một cách nghiêm túc góp phần thiết thực để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều thành tựu tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

.

Văn Hậu - Phan Tuyết

.