Thứ Sáu, 23/12/2022, 16:48 [GMT+7]

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 23/12/2022, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân ban Thường vụ Đảng uỷ,  Lãnh đạo Công an tỉnh năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí trong Văn phòng, Uỷ ban kiểm tra và các ban Xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Đặc biệt, lần đầu tiên Công an tỉnh chủ trì xây dựng phương án, tổ chức diễn tập thực binh phương án A2 với nhiều điểm mới, sáng tạo, sát thực tiễn, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được Bộ Công an, Quân khu 4, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện được sức mạnh, uy lực của lực lượng Công an.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị

Trên các mặt công tác, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Công an phê duyệt trong năm 2022. Tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, gắn với mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, phá nhiều chuyên án, vụ án có tiếng vang, đặc biệt xây dựng và triển khai Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, sau 06 tháng triển khai đã xây dựng 26/27 xã biên giới sạch về ma túy được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, bảo đảm bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận Hội nghị

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, làm tốt vai trò thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của tỉnh; tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an tham gia triển khai thực hiện. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, nhất là siết chặt quản lý người nước ngoài. Chỉ đạo đẩy mạnh tuần tra kiểm soát giao thông, tuần tra vũ trang; triển khai quyết liệt, hiệu quả 04 chuyên đề trọng tâm đột phá và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2022.

Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ Công an nhân dân phục vụ có hiệu quả các mặt công tác. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, pháp chế, nghiên cứu khoa học, tổng kết lịch sử, công tác đối ngoại Công an nhân dân, là năm thứ 7 liên tiếp được Bộ Công an xếp thứ Nhất về chỉ số Cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh tập trung thảo luận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và các giải pháp khắc phục
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh tập trung thảo luận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và các giải pháp khắc phục

Trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần, tập trung lãnh đạo toàn diện; chỉ đạo tăng cường công tác chính trị tư tưởng; làm tốt công tác văn phòng cấp uỷ, tổ chức xây dựng Đảng và công tác đảng; chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ đạt nhiều kết quả nổi bật; chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, y tế bảo đảm phục vụ kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất; chỉ đạo công tác quần chúng đạt nhiều kết quả tốt.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãnh phí; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, năm 2022, trên tinh thần đoàn kết, cộng sự cao, nỗ lực, cố gắng, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An đã nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác công an. Nổi bật là năm 2022 Công an Nghệ An tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (đây là năm thứ 08 Công an tỉnh được nhận vinh dự này); năm thứ 07 liên tiếp dẫn đầu Công an toàn quốc về chỉ số Cải cách hành chính. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2022. Sau Hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục duy trì thành công bước đầu Đề án “xây dựng xã biên giới sạch về ma túy”, tiến tới xây dựng “huyện sạch về ma túy”; quan tâm chăm lo công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, đời sống của cán bộ, chiến sỹ, nhất là lực lượng Công an xã.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2022. Nổi bật là, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp tục phát huy cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong toàn lực lượng Công an tỉnh nhà, đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

 Đồng chí Chủ tịch cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó đồng chí đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ trong năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, đây là năm được dự báo có nhiều khó khăn, phức tạp, khó lường. Vì vậy, phải chủ động để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, đòi hỏi sự tham gia lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh trong bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An cần phải chủ động để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu mà Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua; tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt ra quân tấn công, truy quét tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cùng với đó cần tiếp tục chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về an ninh trật tự trên địa bàn để người dân đón Tết bình yên, vui tươi. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác đấu tranh với các thế lực thù địch, các ý đồ chống đối, tổ chức gây rối; có biện pháp trấn áp các loại tội phạm, nhân rộng các mô hình “Xã biên giới sạch về ma tuý”, tiến tới xây dựng “Huyện sạch về ma túy”; xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự; tập trung đấu tranh với tội phạm công nghệ cao; nâng cao về lĩnh vực quản lý Nhà nước, tiếp tục xây dựng lực lượng, tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

 

                                                                

.

Phan Tuyết - Đức Vũ

.