Thứ Tư, 28/12/2022, 08:36 [GMT+7]
Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thông qua các nội dung thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị trong Công an Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 27/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì họp phiên thường kỳ Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 12/2022
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì họp phiên thường kỳ Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 12/2022
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh tại phiên họp
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh tại phiên họp

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến về một số vấn đề thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chủ trương của Bộ Công an về xây dựng xã, phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tại phiên họp
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tại phiên họp
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chủ trương của Bộ Công an về xây dựng xã, phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chủ trương của Bộ Công an về xây dựng xã, phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự

Trong đó, ngày 19/11/2022, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có Thông báo số 180-TB/ĐUCA về Kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, trong đó yêu cầu Công an cấp tỉnh tiếp tục tham mưu, thực hiện một số nội dung liên quan. Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An đã đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua chủ trương ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đồng thời, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng thị xã Cửa Lò trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Bên cạnh đó, hiện nay Bộ Công an đã đồng ý và trình Bộ Tài chính thông qua Dự án hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Vinh và dự kiến triển khai trong năm 2023.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng phát biểu làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chủ trương của Bộ Công an về xây dựng xã, phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng phát biểu làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chủ trương của Bộ Công an về xây dựng xã, phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận 02 nội dung của Công an Nghệ An tại phiên họp
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận 02 nội dung của Công an Nghệ An tại phiên họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủng hộ và đồng tình cao với các đề xuất của Đảng ủy Công an tỉnh liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và chủ trương của Bộ Công an về xây dựng xã, phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự trong Công an Nghệ An. Đây là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Công an Nghệ An tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh nhà.

.

Minh Khôi

.