Thứ Tư, 16/11/2022, 15:45 [GMT+7]

Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin "nơi sinh" vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam

Nội dung này được thể hiện trong Nghị quyết Kỳ họp thứ 4 vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại phiên bế mạc chiều 15/11/2022, với 484/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 97,19% tổng số đại biểu Quốc hội).

Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết.

 Theo đó, Quốc hội đã đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam và giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi khoản 3, Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

* Trước đó, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, sáng 07/11/2022, tại Nhà Quốc hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu, đồng thời thay mặt Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đề nghị Quốc hội cho phép đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV với nội dung: Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam; giao Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để bổ sung thông tin “nơi sinh” vào mẫu hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam.

 

.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.