Thứ Ba, 19/04/2022, 16:25 [GMT+7]

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Cong an.nghean.gov.vn)-Sáng 19/4/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2022 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân (CAND). Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã quán triệt những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường việc nâng cao ý thức trong cán bộ, đảng viên nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo cho đời sống Nhân dân và đề cao vai trò làm chủ của Nhân dân. Đối với lực lượng Công an, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân đùm bọc, giúp đỡ thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND nhận thức sâu sắc hơn về vai trò quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, nhất là trong tình hình hiện nay, từ đó không ngừng nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân.

 

.

Hồ Hưng

.