Thứ Tư, 12/01/2022, 06:06 [GMT+7]

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 10/01/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) (11/01/2002 – 11/01/2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.
  Cùng dự có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ…
   
  Diễn văn tại Lễ kỷ niệm nêu rõ: Trải qua 20 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW, kể từ khi ra đời đến nay, qua mỗi nhiệm kỳ đại hội, xuất phát từ yêu cầu công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW luôn hoàn thành tốt chức năng tham mưu với UBKT Đảng ủy CATW thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an giao cho, góp phần xây dựng Đảng bộ CATW và Đảng bộ các cấp trong CAND trong sạch, vững mạnh.
   
   
  Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Tô Lâm gắn và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW.
  Thừa ủy quyền, Bộ trưởng Tô Lâm gắn và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW. 

  Nổi bật, đã tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, UBKT Đảng ủy CATW nhiệm kỳ và hằng năm; tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, từ đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, cấp ủy các cấp trong CAND đối với công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và đảng viên trong CAND về vị trị, vài trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Tập trung tham mưu với UBKT Đảng ủy CATW giúp Đảng ủy CATW quán triệt, thực hiện nghiêm túc phương châm “giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, tổ chức thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm…; đã giúp UBKT Đảng ủy CATW tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên, tiếp nhận và xử lý đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại…

   
  Với những kết quả đã đạt được, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều năm được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”...
   
  Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW. 
   
  Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đã đạt được trong thời gian qua.
   
  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

  Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong CAND thời gian tới, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp, đòi hỏi công tác tham mưu về kiểm tra, giám sát phải có nhận thức, tầm nhìn mới, trong đó, vai trò tham mưu của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW, Cơ quan UBKT các cấp trong CAND là rất quan trọng. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW tiếp tục quán triệt phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII và kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng… Tập trung chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, nhất là việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng…

   
  Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW cần tập trung tham mưu với UBKT Đảng ủy CATW giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 17 của Ban Bí thư trong chủ trì, phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương để kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy CATW về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao... 
   
  Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
  Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

  Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW và Cơ quan UBKT các cấp trong CAND trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng các cấp trong CAND “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí đấu tranh, có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt chức năng giúp UBKT các cấp tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo nguyên tắc, chặt chẽ, hiệu quả.


   

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .