Thứ Sáu, 18/01/2019, 08:35 [GMT+7]

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật một số cán bộ

Từ ngày 14 đến 16-1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 33. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

.

Nguồn: UBKTTW