Thứ Ba, 08/12/2020, 08:34 [GMT+7]

Phát động phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2021

Chiều 7/12, Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 trong toàn lực lượng CAND với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, có 24 Công an các đơn vị, địa phương được nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020” của Chính phủ; 77 Công an đơn vị, địa phương được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.
Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020” của Chính phủ tặng 24 Công an đơn vị, địa phương.
 
Tại Hội nghị, các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng 77 Công an các đơn vị, địa phương.
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Huân chương tặng 3 tập thể: Cục An ninh đối ngoại, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. 
 
Thứ trưởng Lê Qúy Vương trao trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Huân chương cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc.
Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Huân chương cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Thứ trưởng Lê Quý Vương trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân.
Thứ trưởng Thứ trưởng Lê Quý Vương trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân.
Trong phiên bế mạc, Bộ Công an đã tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.
Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020” của Chính phủ tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020” của Chính phủ tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2021 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 và kêu gọi toàn thể CBCS lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thủ thách, với phương châm hành động“Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.
Danh sách 24 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ:
 
1. Cục An ninh chính trị nội bộ.
 
2. Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
 
3. Cục An ninh điều tra.
 
4. Cục B04
 
5. Cục Cảnh sát hình sự.
 
6. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 
7. Văn phòng Bộ Công an. 
 
8. Cục Tổ chức cán bộ.
 
9. Cục Công tác Đảng và công tác chính trị.
 
10. Cục Cảnh sát kinh tế.
 
11. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
 
12. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
 
13. Cục Y tế.
 
14. Công an tỉnh Quảng Ninh.
 
15. Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
 
16. Công an tỉnh Bắc Ninh.
 
17. Công an TP Hải Phòng.
 
18. Công an TP Hà Nội.
 
19. Công an TP Cần Thơ.
 
20. Công an tỉnh Thanh Hóa.
 
21. Công an tỉnh Nghệ An.
 
22. Công an tỉnh Đắk Lắk.
 
23. Công an tỉnh Quảng Ngãi.
 
24. Công an tỉnh Bạc Liêu. 
.

Nguồn: CAND

.