Thứ Tư, 12/08/2020, 18:46 [GMT+7]
TX Thái Hòa

Tổ chức 'Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ' và Sơ kết 10 năm mô hình 'Họ đạo bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội'

(Congannghean.vn)-Chiều 12/8, UBND TX Thái Hòa tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ và Sơ kết 10 năm mô hình “Họ đạo bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Tham dự  Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo UBND, Công an thị xã, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã Nghĩa Thuận.
Đồng chí Đinh Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND TX Thái Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Đinh Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND TX Thái Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị
Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa báo cáo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TX Thái Hòa giai đoạn 2008 – 2020
Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa báo cáo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TX Thái Hòa giai đoạn 2008 – 2020
Thượng tá Hồ Văn Thi, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh phát biểu ý kiến
Thượng tá Hồ Văn Thi, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh phát biểu ý kiến
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Giai đoạn 2008 – 2020, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TX Thái Hòa luôn được cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, chú trọng thực hiện và triển khai đồng loạt xuống tận cơ sở. Các mô hình tự quản hoạt động tốt, góp phần rất lớn trong công tác bảo đảm ANCT và TTATXH. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Đặc biệt, cán bộ, nhân dân thị xã đã gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới… Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09/CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”. Riêng phong trào phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm ngày càng được nhân rộng bằng nhiều hình thức phong phú và xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến. Ngoài ra, công tác xây dựng tổ chức, quy chế hoạt động tự quản về ANTT có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Trong các mô hình hoạt động hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TX Thái Hòa, mô hình “Họ đạo bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại xã Nghĩa Thuận thực sự có sức lan tỏa sâu rộng. Mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong bảo đảm ANTT riêng; đồng thời, mang lại sự phấn khởi, niềm tin cho quần chúng nhân dân.
Tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2015 – 2020
Tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2015 – 2020
 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND TX Thái Hòa cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2015 – 2020
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND TX Thái Hòa cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2015 – 2020
 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND TX Thái Hòa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện mô hình “Giáo họ bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND TX Thái Hòa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện mô hình “Giáo họ bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”
Với những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân dân TX Thái Hòa trong thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2015 – 2020; Chủ tịch UBND TX Thái Hòa tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2015 – 2020 và tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện mô hình “Giáo họ bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.

 

.

Ngọc Anh

.