Thứ Hai, 20/07/2020, 14:36 [GMT+7]

Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

(Congannghean.vn)-Trong chương trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân dự thuộc thẩm quyền. 

Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021
Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021
Các đại biểu biểu quyết kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Các đại biểu biểu quyết kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương và thực hiện Thông báo của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hữu Cầu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, lý do miễn nhiệm là nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước quy định và ông Hồ Mậu Thanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, lý do miễn nhiệm nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước quy định. 
 
Đồng thời, giới thiệu nhân sự ứng cử vào ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Trọng Hải, chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (bổ nhiệm theo Quyết định số 5568 ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an), phụ trách ngành Công an và bà Trần Thị Mỹ Hạnh, chức vụ  Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An (bổ nhiệm theo Quyết định 1679 ngày 1/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh), phụ trách ngành văn hóa và thể thao. Kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, ông Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đạt tỷ lệ 100% tổng số đại biểu có mặt.
Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tặng hoa Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An
Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tặng hoa Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An
Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tặng hoa Chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và bà Trần Thị Mỹ Hành,  Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tặng hoa Chúc mừng Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và bà Trần Thị Mỹ Hành, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã Quyết nghị xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 và Quyết nghị xác nhận kết quả bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
.

M.H

.