Thứ Sáu, 28/06/2019, 16:43 [GMT+7]

Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019-2024

(Congannghean.vn)-Chiều 28/6, tại TP Vinh, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An  lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc với sự tham dự của 321 đại biểu. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.
5 năm qua, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Nghệ An tiếp tục được phát huy; đồng thuận xã hội được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện; an sinh xã hội được chăm lo; quốc phòng an ninh được đảm bảo, mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ngày càng gắn bó. MTTQ các cấp đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, góp phần huy động tiềm năng, sức sáng tạo của tầng lớp nhân dân. Các Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hoạt động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, hội nhập quốc tế”... ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu.
Có 321 đại biểu tham dự Đại hội.
Có 321 đại biểu tham dự Đại hội.
 
Công tác dựng Đảng, xây dựng chính quyền có bước chuyển biến tích cực, hoạt động đối thoại giữa nhân dân và người đứng đầu chính quyền cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, trọng nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp triển khai hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở với nhân dân tại 480 xã, phường, thị trấn theo định kỳ 2 năm/ lần. Công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên được đổi mới, linh hoạt, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực..
Các đại biểu tham quan gian hàng của các địa phương.
Các đại biểu tham quan gian hàng của các địa phương.

 

Trong phiên làm việc chiều ngày 28/6, các đại biểu được nghe Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XIV; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ lần thứ IX; Báo cáo góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần khóa XIV cũng họp phiên thứ nhất để hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch không chuyên trách và các ủy viên Thường trực.

 

.

M.H

.